Annonse
Borghild Lekve blir den første kvinnelige konsernsjefen når hun tiltrer 1. september. Foto: BIR.
Karrieresteg

Borghild Lekve ny konsernsjef i BIR

Borghild Lekve er tilsatt som ny konsernsjef i renovasjonsselskapet BIR AS. Lekve kommer fra stillingen som nasjonal direktør innen området arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

BIR skriver i en pressemelding at det er en «svært rutinert og erfaren» leder som blir toppleder i BIR.

Hun har hatt flere ulike roller nasjonalt og regionalt i Arbeidstilsynet, inkludert en periode som fungerende nasjonal direktør.

– Jeg ser på BIR som en meget spennende organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag, sier Borghild Lekve.

Lekve har videre vært regiondirektør i Bufetat region vest, direktør for forretningsutvikling i Bergens Tidende, direktør i Bergen Parkeringsselskap, personal- og økonomidirektør ved Høgskolen på Vestland og kontroller i Hordaland fylkeskommune.

Borghild Lekve har utdannelse fra NHH som siviløkonom, og har i tillegg en Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse, MBA-eksamen i merkevareledelse og juridisk grunnfag fra Universitet i Bergen.

Første kvinnelige konsernsjef

Selskapet skriver videre at «det er en meget kompetent, tydelig og godt likt leder, som blir den første kvinnelige konsernsjefen når hun tiltrer 1. september».

– Jeg tenker på BIR som en helt sentral miljøbedrift på Vestlandet og er svært glad for at jeg skal få muligheten til å lede denne viktige bedriften. For meg virker det ganske imponerende å se alt BIR har fått til gjennom årene og jeg ser fram til å bli bedre kjent med eiere, styret, ledere og ikke minst ansatte i alle deler av BIR-konsernet, sier hun.

– Den første tiden min som konsernsjef, vil jeg benytte til å bli godt kjent med ansatte i alle deler av organisasjonen og få best mulig oversikt over både muligheter og utfordringer konsernet står ovenfor.

Styreleder Aslak Sverdrup gleder seg over at BIR får Borghild Lekve som toppsjef i konsernet.

– Å være konsernsjef i BIR er en av de mest interessante stillingene på Vestlandet, noe som også ble understreket av at vi fikk svært mange gode søkere, sier Aslak Sverdrup.

– Vi har gjennomført en grundig og god prosess der Borghild Lekve var den beste kandidaten. Hennes oppgave er å bygge videre på det gode grunnlaget som har vært lagt gjennom mange år. Vi er svært fornøyd, og stolt, over at vi nå får med oss Borghild til å lede dette fantastiske selskapet».

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse