Annonse
De beste styrene prioriterer å se framover og peke selskapet i riktig retning, skriver O’Kelley og Neal i konsulentselskapet Russell Reynolds Associates.    Foto: iStock

Dette gjør de i super-styrene

Sitter du i styret for en bedrift eller organisasjon, har du sannsynligvis blitt bedt om å godkjenne regnskap, rapporter og andre formaliteter. Men de styrene som virkelig lykkes i å løfte virksomheten, bruker mer tid på andre ting.

Det skriver Rusty O’Kelley og PJ Neal fra Russell Reynolds Associates i Harvard Business Review.

Konsulentselskapet deres, som blant annet driver med styrerådgivning, gjennomførte en undersøkelse blant 750 styremedlemmer i store selskaper fra flere land. De spurte hvordan de brukte tiden i styret og hva som var nøkkelen til gode resultater.

«Gullmedaljestyrene» brukte ikke mer tid

Basert på dette kunne selskapet peke ut en gruppe «gullmedaljestyrer», som jobber på spesielt effektive måter og som får ekstra gode resultater i virksomheten.  

Det viste seg at disse styrene ikke brukte mer tid på styrearbeidet enn andre, men de brukte den på en annen måte.

Basert på undersøkelsen, peker O’Kelley og Neal ut fire nøkler til å bli et «gullmedaljestyre»:

1. Se framover, ikke bakover

De beste styrene gikk utover de formelle pliktene, som å gå igjennom regnskap, revisjon og etterlevelse av regelverk, og så på det store bildet. De prioriterte å se framover og drive strategisk planlegging for å lede selskapet i riktig retning.

2. Ha åpne debatter

I de mest vellykkede styrene tilrettela styrelederen for en åpen debatt. De bygget tillit styremedlemmene imellom, og mellom styret og administrasjonen. For å få best mulig beslutninger sørget de for å få fram ulike synspunkter og at alle bidro med sine erfaringer og kompetanse.

3. Gi tydelig tilbakemelding

Styrene med gode resultater var gode på å evaluere egen innsats og ga styremedlemmene tydelige tilbakemeldinger på deres bidrag. Styrelederen eller nestlederen veiledet medlemmene, så de bidro på best mulig måte.

4. Vær aktivt til stede i møtene

Gode styrer hadde styremedlemmer som var fokuserte i møtene. De lyttet aktivt, tok ordet og sa hva de mente og oppmuntret andre til å gjøre det samme. Gode beslutninger avhenger av at medlemmene er villige til å si hva de tenker og unngå gruppetenkning.

 

Annonse
Annonse