Annonse
Catharina Bjerke tiltrådde stillingen som konsernets bærekraftsdirektør 1. mai 2020. Foto: Veidekke. 
Karrieresteg

Hun blir ny bærekraftsdirektør i Veidekke

Catharina Bjerke tiltrådde stillingen som konsernets bærekraftsdirektør 1. mai 2020.

Bærekraft har i senere tid gått fra rapporteringstema til å være en sentral del av virksomheters strategi.

– I Veidekke står bærekraft sentralt i forretningsmodellen og berører alt fra hvordan vi skal bidra til det grønne skiftet, til seriøsitet i byggebransjen, sikkert arbeid, og hvordan vi skal jobbe med mangfold i egne rekker, sier Catharina Bjerke i en melding og legger til:

– Bærekraftig drift vil være fundamentet for konkurransekraft fremover. Jeg ser frem til å jobbe sammen med de operative virksomhetene for å finne gode løsninger på krevende utfordringer.

Viktigste utfordring

Veidekkes arbeid med bærekraftsspørsmål får en stadig mer sentral plass i konsernets agenda.

Konsernsjef i Veidekke Jimmy Bengtsson sier at klimaendringene er «vår generasjons viktigste utfordring, men også utfordringer med mangfold i bransjen og seriøsitet er på bærekraftsagendaen».

– Veidekke var tidlig ute med å sette ambisiøse mål og er i dag blant de fremste på området. Den posisjonen ønsker vi å forsterke og videreutvikle, og utnevnelsen av Catharina til å lede konsernets arbeid er et viktig skritt på veien, sier han.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse