Annonse
Oljefondssjef Nicolai Tangen reduserer ledergruppen fra tolv til ni medlemmer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      
Tangen slanker ledergruppen i oljefondet

Ikke fornøyd med kvinneandelen

Samtidig blir fire områder i ledergruppen slått sammen til to nye.

– Vi har dannet en mindre ledergruppe for å styrke fagmiljøene og høste flere synergier. Hovedoppgaven vår er å fortsette å levere god avkastning. Den nye ledergruppen vil være et kollektivt beslutningsorgan. Avgjørelser som er bredt forankret, er bedre, og det er mindre sannsynlig at vi må endre dem, sier Tangen i en melding, som avisa siterer fra.

Det var fra tidligere kjent at tre av lederne i den gamle ledergruppen går ut. I tillegg går finansdirektør Hege Gjerde og Stephen Hirsch, som har vært sjef for etterlevelse og kontroll, ut.

Kvinneandelen i fondet som helhet er 21 prosent.

Den nye ledergruppen har en kvinneandel på 33 prosent og består av nestleder Trond Grande, risikosjef Dag Huse, investeringssjef Ole Øivind Nygård, investeringssjef Petter Johnsen, sjef for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho, sjef for unoterte investeringer Mie Holstad, teknologidirektør Age Bakker og sjef for drift Birgitte Bryne.

– Dette er ikke godt nok. En av mine fremste prioriteringer er å fremme mangfold. En god organisasjon trenger ansatte med ulike perspektiver. Vi vil relansere vårt trainee-program for å få et enda mer mangfoldig arbeidsmiljø, og jeg vil ha frem flere flinke kvinner, sier Tangen.

Annonse
Annonse