Annonse
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen blir assosiert partner i Menon Economics.   Foto:  Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.
Karrieresteg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har fått seg ny jobb

– I Menon vil jeg kunne benytte min faglige og samfunnsmessige erfaring til å gi Menons kunder gode analyser og relevante strategiske råd. Jeg har stor respekt for det faglige nivået i selskapet, og gleder meg til å ta fatt, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Menon Economics er et medarbeidereiet konsulentselskap med om lag 50 ansatte som utfører analyser, forskning, utredning og rådgivning i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. 

Menon analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.

Schjøtt-Pedersen, som er Cand. mag. fra Universitetet i Oslo og MBA fra Copenhagen Business School, skal arbeide innen hele spekteret av selskapets virksomhet.

– Vi er svært tilfreds med at Schjøtt-Pedersen med sin brede erfaring fra offentlig forvaltning og politikk vil knytte seg til oss som fagperson, sier Leo Grünfeld som er forskningsleder og styreleder i Menon.

– Hans faglige soliditet og hans dype innsikt i et bredt register av temaer knyttet til offentlig styring og planlegging vil forsterke vårt kompetansefundament og utdype vår samfunnsinnsikt. Vårt samarbeid vil i den nærmeste tid ikke rettes mot analyser av olje og gassnæringen.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse