Annonse
Foto: Morsa Images, Istockphoto

Ledere er ikke så flinke til å motivere sine ansatte som de selv tror

Lest om ledelse. Dette kom frem i en undersøkelse Norstat gjorde for Stamina Helse blant 2500 arbeidstagere og 600 ledere.

Åtti prosent av de spurte lederne mener at det å skape engasjement og motivasjon er et felt de behersker, skriver forskning.no i en omtale av undersøkelsen før jul. 

Utfordringen er imidlertid at de ansatte langt fra er enige. Under halvparten av arbeidstakerne i undersøkelsen synes at sjefen leverer på viktige faktorer som bidrar til engasjement.

Dette er ikke den eneste undersøkelsen som viser at ledere i praksis gjør noe annet enn det de selv tror de gjør som ledere.

Filmet over 500 ledere

En av dem som har forsket på noe lignende er Simon Elvnäs, som jobber med en doktorgradsavhandling om arbeidsledelse ved Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Han filmet over 500 ledere, og fant at ledere ikke gjør det de tror de gjør når de gir tilbakemelding til ansatte. Han har også sett nærmere på lederes tidsbruk samt hva det er som faktisk virker når man som leder skal gi tilbakemelding til de ansatte.

Les mer om arbeidet hans i denne artikkelen fra arkivet til Dagens Perspektiv:

* Filmet over 500 ledere: Ledere gjør ikke det de tror de gjør
(Gratis-artikkel)

– Krever kommunikasjon

Bare 36 prosent av de ansatte i undersøkelsen til Stamina Helse mener at egen leder her bidrar i stor eller noen grad. To av tre mener altså sjefen ikke bidrar nok til å utvikle de ansatte.

Bare fire av ti ansatte i undersøkelsen mener at sjefen er noe flink til eller veldig flink til å gi tilbakemeldinger som ansatte kan lære av og at de bidrar til å skape mening i arbeidsoppgavene. Dette ifølge forskning.no.

Birgit Sørnes, organisasjonspsykolog i Stamina Census – som har gjennomført undersøkelsen – sier i en kommentar hos samme nettsted at engasjement skapes ved å bygge tillit som skaper lojalitet. Hun legger til at det fra ledernes side kreves åpen, tydelig og hyppig kommunikasjon, tydelig uttalte mål og klare forventninger.

Undersøkelsen er gjort blant ansatte som jobbet i minst 50 prosent stilling, i ulike bransjer.

Annonse
Annonse