Annonse
Foto: Unsplash / You X Ventures
Lederverktøy

– Ledere mangler kulturforståelse

– Min erfaring er at de aller fleste ledere mangler grunnleggende kunnskap om organisasjonskultur, hevder lederutvikler Rune Semundseth.

Han er ute med boken «Kulturkoden», der han peker på sammenhengen mellom individets behov og virksomhetens behov. Målet er å gi kunnskap om hvordan ledere og medarbeidere kan forandre organisasjonskulturen for å kunne takle stadig raskere skifter i kundebehov og teknologisk utvikling.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Slik kan du utvikle organisasjons-kultur

Analyse av nåsituasjon: Kartlegging med spørreskjema

 • Hvor gode er vi på å lytte til hverandre? 
 • Utfordrer vi grunnleggende og veletablerte verdier, normer og tankesett når vi diskuterer?
 • Er vi grunnleggende høflige, og oppfører oss på en voksen og dannet måte?
 • Viser vi interesse for utforsking av nye og bedre arbeidsmåter?
 • Tar vi beslutninger, slik at de viktigste parter og interessenter er godt involvert? 
 • Blir meningsforskjeller håndtert på bakrommet eller i plenum?
 • Utfordrer vi grunnleggende og veletablerte markedsperspektiver når vi diskuterer?
 • Har vi en kultur for å identifisere og diskutere hvilke underliggende tankesett som kan påvirke beslutningene våre?
 • Har vi en kultur for å dele informasjon på tvers av avdelinger?
 • Er ledere og medarbeidere åpne for at utfordringer kan håndteres på ulike måter?
 • Er vi ivrige etter å dele informasjon, både om det som fungerer og det som ikke fungerer?
 • Deler vi idéer og får god respons på idéene fra nære kollegaer og ledere?
 • Tør vi å si fra når det skjer ytringer eller atferd i retning av trakassering?
 • Er du stolt av kulturen vår?

Kartlegging av kulturelle særtrekk gjennom fokusgrupper

 • Nysgjerrige spørsmål: Hva avdekker den reelle kulturen?
 • Hva er gode bilder på dagens kultur? 
 • Hvis vår virksomhet skulle være et dyr, hvilket dyr er vi da? 
 • Hvordan skiller vi oss fra andre virksomheter som det er naturlig å sammenlikne seg med?
 • Hva sier kundene om oss når vi ikke er i samme rom? Hva sier kundeundersøkelsene?
 • Hva er typisk oss, og vår måte å gjøre ting på? 

Kartlegging av kulturelementer 

Faktorer som hemmer eller fremmer

 • Spør hver enkelt medarbeider, gjennom spørreskjema eller intervju, hva hen mener om eksisterende kulturelementer og handlinger, på godt og vondt

Artefakter

 • Hvorfor er kontorlokalene slik de er?
 • Hvorfor har vi denne kleskoden?
 • Kontorets beliggenhet
 • Utforming av lokalene
 • Ryddighet
 • Veggbilder, fargebruk, logo, nettside
 • Vinklinger, undringer og spørsmål må tilpasses kontekst

Verdier og normer

 • Hvilken verdi er du sterkest knyttet til? Hvilken verdi sier mest om hvem vi er og hva vi ønsker å være?
 • Finnes det verdier vi ikke holder oss til og etterlever?
 • I hvilken grad knyttes kompetansebygging til de verdiene som oppleves som funksjonelle og retningsgivende?
 • Hvilke normer bidrar til å fremme virksomhetens evne til å nå sine mål? Hvilke regler fungerer godt?
 • Hvilke regler respekteres minst, eller følges i liten grad?
 • Hvilke normer mangler i dagens kultur?
 • Hvilke brudd med verdier og normer er det viktigst å gjøre noe med umiddelbart?
 • Hva er vår kommunikasjonsstil?
 • Har vi prosedyrer på hva som er god folkeskikk og viktig å huske på i dialog med markedet? Finnes det gode beskrivelser eller ønsket struktur for hvordan vi planlegger og gjennomfører møter?

Kilde: Rune Semundseth / «Kulturkoden» / Fagbokforlaget

Annonse

Slik kan du utvikle organisasjons-kultur

Analyse av nåsituasjon: Kartlegging med spørreskjema

 • Hvor gode er vi på å lytte til hverandre? 
 • Utfordrer vi grunnleggende og veletablerte verdier, normer og tankesett når vi diskuterer?
 • Er vi grunnleggende høflige, og oppfører oss på en voksen og dannet måte?
 • Viser vi interesse for utforsking av nye og bedre arbeidsmåter?
 • Tar vi beslutninger, slik at de viktigste parter og interessenter er godt involvert? 
 • Blir meningsforskjeller håndtert på bakrommet eller i plenum?
 • Utfordrer vi grunnleggende og veletablerte markedsperspektiver når vi diskuterer?
 • Har vi en kultur for å identifisere og diskutere hvilke underliggende tankesett som kan påvirke beslutningene våre?
 • Har vi en kultur for å dele informasjon på tvers av avdelinger?
 • Er ledere og medarbeidere åpne for at utfordringer kan håndteres på ulike måter?
 • Er vi ivrige etter å dele informasjon, både om det som fungerer og det som ikke fungerer?
 • Deler vi idéer og får god respons på idéene fra nære kollegaer og ledere?
 • Tør vi å si fra når det skjer ytringer eller atferd i retning av trakassering?
 • Er du stolt av kulturen vår?

Kartlegging av kulturelle særtrekk gjennom fokusgrupper

 • Nysgjerrige spørsmål: Hva avdekker den reelle kulturen?
 • Hva er gode bilder på dagens kultur? 
 • Hvis vår virksomhet skulle være et dyr, hvilket dyr er vi da? 
 • Hvordan skiller vi oss fra andre virksomheter som det er naturlig å sammenlikne seg med?
 • Hva sier kundene om oss når vi ikke er i samme rom? Hva sier kundeundersøkelsene?
 • Hva er typisk oss, og vår måte å gjøre ting på? 

Kartlegging av kulturelementer 

Faktorer som hemmer eller fremmer

 • Spør hver enkelt medarbeider, gjennom spørreskjema eller intervju, hva hen mener om eksisterende kulturelementer og handlinger, på godt og vondt

Artefakter

 • Hvorfor er kontorlokalene slik de er?
 • Hvorfor har vi denne kleskoden?
 • Kontorets beliggenhet
 • Utforming av lokalene
 • Ryddighet
 • Veggbilder, fargebruk, logo, nettside
 • Vinklinger, undringer og spørsmål må tilpasses kontekst

Verdier og normer

 • Hvilken verdi er du sterkest knyttet til? Hvilken verdi sier mest om hvem vi er og hva vi ønsker å være?
 • Finnes det verdier vi ikke holder oss til og etterlever?
 • I hvilken grad knyttes kompetansebygging til de verdiene som oppleves som funksjonelle og retningsgivende?
 • Hvilke normer bidrar til å fremme virksomhetens evne til å nå sine mål? Hvilke regler fungerer godt?
 • Hvilke regler respekteres minst, eller følges i liten grad?
 • Hvilke normer mangler i dagens kultur?
 • Hvilke brudd med verdier og normer er det viktigst å gjøre noe med umiddelbart?
 • Hva er vår kommunikasjonsstil?
 • Har vi prosedyrer på hva som er god folkeskikk og viktig å huske på i dialog med markedet? Finnes det gode beskrivelser eller ønsket struktur for hvordan vi planlegger og gjennomfører møter?

Kilde: Rune Semundseth / «Kulturkoden» / Fagbokforlaget

Annonse