Annonse
Foto: Mienny, Istockphoto

Norge på 9.plass på global talentindeks

Den franske, prestisjetunge handelshøyskolen Insead har siden 2013 offentliggjort en indeks som rangerer land ut fra hvor flinke de er til å tiltrekke seg, utvikle tog dra nytte av talenter.

Det er en omfattende og bred rangering. I år er 132 land med, og hele 70 ulike faktorer er vurdert. Noen av dem er nye av året.

Resultatene er presentert i rapporten «Global Talent in the Age of Artificial Intelligence».

Her er rangeringen:

  1. Sveits

  2. USA

  3. Singapore

  4. Sverige

  5. Danmark

  6. Nederland

  7. Finland

  8. Luxembourg

  9. Norge

  10. Australia

Landene som topper årets liste er land som både gjør det bra på «input», som markeder og utdanning, og på «output», herunder sysselsetting og talenters betydning.

Sveits topper listen, til tross for at landet scorer lavt på faktorer som likestilling og toleranse for minoriteter. For Norge fremheves spesielt evnen til å beholde talenter som landet selv har utviklet.

I år har fagmiljøene som står bak rapporten vært spesielt opptatt av kunstig intelligens; informasjonsteknologi som er i stand til å justere egen aktivitet. Noe av hensikten har vært å fange opp også nivået på bruk av teknologi, investeringer i ny teknologi og hvor hyppig roboter tas i bruk.

Den kunstige intelligensen

Å ta i bruk kunstig intelligens er en ny måte å jobbe på som er viktig, både med tanke på landenes økonomi og konkurransedyktighet globalt, skriver Felipe Monteiro, professor i strategi ved Insead, og Bruno Lanvin, direktør ved Insead, på handelshøyskolens hjemmesider.

Men – for å sikre at kunstig intelligens brukes på en god måte, må strategiene som ligger bak være verdibaserte, understreker de.

Monteiro og Lanvin mener videre at kunstig intelligens må sees på som noe som skal integreres, men ikke erstatte mennesker. Menneskelige talenter som kreativitet, nysgjerrighet, entusiasme, lederskap og empati er ifølge de to det som utgjør selve forskjellen når man skal jobbe med komplekse problemer og gripe muligheter som ikke ligger helt oppe i dagen.

På fjorårets rangering lå Norge på en fjerdeplass, mens Oslo lå som nummer tre på bylisten. I år er Oslo ikke inne på topp-ti. I fjor var Insead og samarbeidspartnerne deres spesielt opptatt av entreprenørdelen av talentmålingene.

Annonse
Annonse