Annonse
– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for SINTEF Community, sier Siri Hunnes Blakstad. Foto: SINTEF.
Karrieresteg

Ny direktør i SINTEF Community

Hunnes Blakstad er sivilarkitekt med doktorgrad innen arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning og har lang erfaring, både fra næringslivet og forskning.

Hunnes Blakstad har tidligere vært forskningssjef og seniorforsker i SINTEF.

Hun har også jobbet som professor på NTN og divisjonslederleder for rådgivere i ÅF, Reinertsen og arkitektkontoret tegn_3.

I tillegg har hun jobbet med utvikling eiendom for Telenor. Siri Hunnes Blakstad kom tilbake til SINTEF i 2018 for å lede en større konsernsatsing, blant annet rettet mot digitalisering av bygg og anlegg. Hun har i dag en professor 2-stilling på NTNU.

– Jeg er veldig glad for at Siri har takket ja til å lede SINTEF Community. Framtidens smarte, grønne, klimarobuste og innovative samfunn utvikles i stor grad basert på forskning og innovasjon innen bygg, anlegg, transport og samfunnsøkonomi, som er hovedområdene SINTEF Community arbeider med, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en kommentar.

Stor omstilling

– Siris brede erfaring og gode resultater som akademiker, næringslivsleder og lagbygger internt mellom SINTEFs ulike institutter, vil styrke konsernledelsens og SINTEF Communitys evne til å bidra til et mer bærekraftig og konkurransedyktig samfunn.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for SINTEF Community. Vi ser at våre næringer; bygg, anlegg og transport, har et stort behov for omstilling i forhold til digitalisering og bærekraft. Det er viktige satsinger i gang for dette i næringen og her skal vi i SINTEF Community være en kunnskaps- og innovasjonsaktør. Gode omgivelser former våre liv og vårt samfunn, sier Siri Hunnes Blakstad.

Nåværende konserndirektør Hanne Rønneberg fortsetter i SINTEF med andre oppgaver.

– Hanne Rønneberg har ledet instituttet med stødig hånd i ti år og ønsker nå avløsning. I denne perioden har instituttet gått gjennom en transformasjon fra å være et rent bransjeinstitutt til å omfatte større deler av samfunnsutviklingen. Under Hannes ledelse har instituttet levert svært gode resultater. Hun fortsetter i SINTEF med andre oppgaver, blant annet gjennom vårt engasjement i Oslo Science City. Med Hannes store nettverk i byggenæringen vil hun også være en ressurs for ny instituttledelse, understreker Bech Gjørv.

Siri Hunnes Blakstad tiltrer 1. februar 2020, og trer samtidig inn i SINTEFs konsernledelse.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse