Annonse
Marianne Borgen (SV) har sittet som ordfører i Oslo siden 2015.  Foto: Ola Vatn / NTB scanpix.

Ny kvinnerekord blant ordførerne

Etter det siste kommunevalget er 35 prosent av landets ordførere kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er menn og kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning som er mest overrepresentert i kommunestyrene.

Det er kvinnerekord også blant andel representanter i kommune- og bystyrer viser statistikken.

Andelen kvinner i kommunestyrene er nå 40,5 prosent en fremgang på 1,5 prosentpoeng sammenliknet med valget for fire år siden. I kun 12 av 356 kommune- og bystyrer er kvinneandelen under 25 prosent.

I 32 av kommunestyrene er kvinnene i flertall, mens det er ingen kommunestyrer hvor andelen menn er under 35 prosent.

I formannskapene er kvinneandelen nå 44 prosent, også det ny rekord.    

Disse er overrepresentert

Menn mellom 40 og 70 år utgjør litt under 25 prosent av de stemmeberettigede, mens blant representantene utgjør de litt over 40 prosent.

Det er blant menn mellom 40 og 70 år med middels eller lang utdanning overrepresentasjonen er størst. Også blant kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning er det en overrepresentasjon av en viss betydning.

Menn under 40 år med kort utdanning er den gruppen som er minst representert i kommunestyrene, det er også i denne gruppen valgdeltakelsen ved det siste kommunestyrevalget var lavest. 

Sammenliknet med tidligere valg er det imidlertid litt mindre ubalansen mellom de stemmeberettigede og de valgte når vi ser på kjønn, alder og utdanningsnivå.      

Annonse
Annonse