Annonse
Foto: Norges Handelshøyskole

Øystein Thøgersen blir rektor ved Norges Handelshøyskole i fire nye år

Styret ved Norges Handelshøyskole har besluttet å tilby Øystein Thøgersen stillingen som rektor for den kommende rektorperioden, skriver Norges Handelshøyskole (NHH) på sine hjemmesider.

Tiltredelse er 1. august 2021, og åremålet har en varighet frem til 31. juli 2025.

Thøgersen tiltrådte som rektor for første gang i 2017, for et åremål på fire år.

– Styret er svært tilfreds med hvordan Øystein Thøgersen har fylt rollen som rektor fra han tiltrådte i 2017. Han er en drivende, samlende og motiverende leder, og styret ønsker derfor at han fortsetter, sier styreleder Aase Aamdal Lundgaard i meldingen.

Lundgaard uttaler at Thøgersen har vært en pådriver for at NHHs samfunnsoppdrag videreutvikles og styrkes.

Styrelederen fremhever blant annet hans krav til kvalitet og uavhengighet i forskning og undervisning og arbeidet med NHHs rolle som samarbeidspartner for næringsliv, offentlige myndigheter og andre institusjoner.

Øystein Thøgersen uttaler at han er svært motivert for en ny periode som rektor.

Annonse
Annonse