Annonse
Representantskapet i Norges Bank og leder Julie Brodtkorb skal onsdag jobbe videre med svarene fra hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondsjef. Her er hun 22. april.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix      

Representantskapet i Norges Bank jobber videre med Tangen-ansettelsen

Representantskapet, som er oppnevnt av Stortinget som kontrollorgan for Norges Bank, fikk for én uke siden oversendt svarene fra bankens hovedstyre på i alt 26 spørsmål rundt den etter hvert omstridte Tangen-ansettelsen.

Dagen etter hadde de sitt første møte, og onsdag klokka 10 møtes de på nytt for å fortsette behandlingen av svarene.

Det er ikke klart om de 15 politikerne i representantskapet vil bli ferdige med behandlingen i løpet av dagen. Når de blir ferdige, vil representantskapet fatte et vedtak i saken. Dersom det er grunnlag for det, kan de skrive anbefalinger eller henvendelser til hovedstyret.

Forrige møte i representantskapet varte i rundt tre timer.

Tangen-spørsmål til Norges Bank:

Representantskapet i Norges Bank har stilt en rekke spørsmål til hovedstyret i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet (NBIM). Dette er de viktigste:

 • Har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Nicolai Tangens eierinteresser i AKO Foundation og økonomiske forhold?

 • Har Tangen lagt fram en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine interesser innen kapitalforvaltning?

 • I hvilken grad har hovedstyret kunnet kontrollere opplysninger om AKO-selskapenes aktiviteter i såkalte «skatteparadiser»? Har hovedstyret fullt innsyn på Cayman Island eller Jersey, og hvordan vil hovedstyret løpende følge opp disse aktivitetene?

 • Hvordan vil hovedstyret sikre at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt dersom Tangen som daglig leder for NBIM selv vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for verdipapirfond?

Representantskapet har også krevd oversikt over:

– eierstruktur for Tangens personlige interesser, både direkte og indirekte, gjennom fond, forvaltningsselskaper, hvilke land selskapene er registrert i, samt andre dominerende eiere i strukturene

– en tilsvarende oversikt over hvordan eierstrukturene vil se ut etter at Tangen har startet som daglig leder i oljefondet

– om det foreligger noen forretningsmessige forbindelser mellom AKO-selskaper og oljefondet i dag

– hvor stor risikoen er for at enkelte lands børser og/eller tilsynsmyndigheter vil se AKOs og oljefondets investeringer i sammenheng.

 

Nicolai Tangen:

 • Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Starter i jobben i september.

 • Fra Kristiansand. Født i 1966.

 • Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

 • Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

 • Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

 • Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

 • Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i jobben, opplyste Norges Bank ved ansettelsen.

 • Han tar over etter Yngve Slyngstad, som har ledet oljefondet de siste tolv årene.

Kilde: Norges Bank.

Annonse

Nicolai Tangen:

 • Ble 26. mars utnevnt til ny sjef i Statens pensjonsfond, utland (oljefondet). Starter i jobben i september.

 • Fra Kristiansand. Født i 1966.

 • Kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.

 • Selskapet er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

 • Er på 41. plass på Kapitals liste over de 400 rikeste nordmennene, med en anslått nettoformue på 5,5 milliarder kroner.

 • Har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

 • Tangen vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted ved tiltredelse i jobben, opplyste Norges Bank ved ansettelsen.

 • Han tar over etter Yngve Slyngstad, som har ledet oljefondet de siste tolv årene.

Kilde: Norges Bank.

Annonse