Annonse
Som avdelingsdirektør for utdanningstjenester vil Terje Møland bli en del av Units toppledelse, og får ansvaret for å lede og sikre helhetlig utvikling og forvaltning av studieadministrative og utdanningsnære IKT-systemer og tjenester til sektoren. Foto: Nokut.
Karrieresteg

Terje Mørland blir ny avdelingsdirektør i Unit

Som avdelingsdirektør for utdanningstjenester vil han bli en del av Units toppledelse, og får ansvaret for å lede og sikre helhetlig utvikling og forvaltning av studieadministrative og utdanningsnære IKT-systemer og tjenester til sektoren.

– Unit har ambisiøse planer for å modernisere og videreutvikle systemene og tjenestene for studieadministrasjon og opptak. Samtidig er det historisk høyt trykk på digital undervisning og eksamen i sektoren, sier Mørland i en melding.

– Erfaren leder

Terje Mørland er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han har i tillegg til å lede NOKUT siden 2008 vært forskningsdirektør ved Universitetet i Oslo (2005-2008), rådgiver og spesialrådgiver i Norges forskningsråd (1997-2004) og han har jobbet som forsker i SINTEF (1995-1996).

– Økt fokus på digitalisering av utdanning, evaluering og formidling, økt omfang av det samordna opptaket samt videreutvikling av de felles studieadministrative tjenestene blir sentrale satsingsområder for Unit i årene fremover, sier Roar Olsen, direktør i Unit.

– Terje vil som en erfaren leder og med sin lange bakgrunn fra sektoren være den rette til å lede dette viktige arbeidet. Jeg er veldig tilfreds med å få han med på laget, sier han.

Karrieresteg

Annonse

Karrieresteg

Annonse