Annonse
– Kvinner bringer med seg andre perspektiver, kunnskap og erfaring, sier politidirektør Benedicte Bjørnland, som mener en høyere kvinneandel er viktig for politiets kompetanse og arbeidsmiljø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Politiet sikter mot 40 prosent kvinnelige ledere i politistillinger

Fra 2014 til 2020 steg andelen kvinnelige ledere med politiutdanning fra 16 til 24 prosent. Men politidirektør Benedicte Bjørnland er fortsatt ikke fornøyd. Hun mener det er viktig å få flere kvinnelige ledere inn i de operative miljøene.

– Norsk politi skal speile befolkningen også i de operative delene av politiet. Kvinner bringer med seg andre perspektiver, kunnskap og erfaring. Det er viktig for arbeidsmiljøet og det er viktig for utøvelsen av politiarbeidet, sier Bjørnland til NTB.

«Målet er 40 prosent kvinnelige ledere i politistillinger med personalansvar innen 2027», opplyser politiet i en pressemelding.

Økning over flere år

Selv om det dermed er et stykke igjen til målet, kaller Bjørnland seg «optimist». Hun trekker fram at andelen kvinnelige studenter på Politihøgskolen har økt, og at de utgjorde over halvparten av studentene som ble tatt opp i fjor.

Dette er en økning på 10 prosentpoeng fra 2014, ifølge politiet.

«Ledelsen har troen på at et høyere inntak av kvinnelige politistudenter på sikt vil kunne bidra til et høyere antall kvinnelige operative politiledere», skriver politiet i pressemeldingen.

For etaten som helhet, er imidlertid kvinneandelen høy. Totalt sett er andelen kvinnelige ledere på 37 prosent, mens 46 prosent av medarbeiderne i politiet er kvinner. For jurister og de sivile stillingene, er andelen henholdsvis 63 og 66 prosent kvinner.

Men i politistillingene er kun én av tre ansatte kvinner.

Avslørte ukultur og maktmisbruk

Likestilling i de operative delene av politiet er også viktig utover å speile samfunnet og bidra til bredere kompetanse. Bjørnland påpeker til NTB at det også er ett ledd i å bekjempe trakassering og ukultur.

Det var i fjor høst at forskere fortalte at deres forskning viste at ansatte i politiet hadde misbrukt posisjonene sine for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.

Resultatene fra en arbeidsmiljøundersøkelse lagt fram i desember, viste også at 904 medarbeidere i politiet hadde vært utsatt for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i løpet av det foregående året.

Kjønnsbalanse for å motvirke trakassering

Bjørnland sier økt likestilling i politiets operative deler er en del av arbeidet med å få bukt med problemet. Hun påpeker likevel at trakassering er et problem som skal håndteres av ledelsen, uansett kjønn, og at det ikke nødvendigvis er slik at kvinner ikke kan utøve trakassering.

– Vi vet at andelen kvinnelige ledere påvirker arbeidsmiljøet positivt, og at kjønnsbalanse på arbeidsplassen er viktig for å forebygge seksuell trakassering, sier politidirektøren.

– Så ja, andelen kvinnelige ledere er viktig for å forebygge og forhindre seksuell trakassering, legger hun til.

Hun legger til at politiet også jobber bredere med å takle ukulturen, inkludert kartlegging av risiko, tydelige regler for oppførsel og rutiner og retningslinjer for å håndtere trakassering.

– Dessuten vet vi at det er viktig å snakke om det. Derfor oppfordrer vi ledere til tydelig å sette ord på hva som ikke er akseptabel atferd, understreker hun.

Annonse
Annonse