Annonse
Leder

Ap-tilnærminger til KrF

Arbeiderpartiet er i ferd med å avslutte evalueringen av årets valgkamp. Partisekretær Kjersti Stenseng legger fram resultatet av den brede høringen i dag. En av konklusjonene er at Ap tapte valget fordi de var for lite tydelige, sier Stenseng til Politisk Kvarter i NRK i dag. Det spilte også negativt inn at Ap gikk til valg på å øke skattene uten at de fikk klart fram hva de skulle bruke pengene til. Hun nevner også at Ap ikke kom skikkelig på banen med sine politiske løsninger og utspill. Det var andre saker som satte dagsorden, først og fremst Støres millioner.

Det er lite nytt som kommer fram i evalueringen, virker det som. Og det blir ikke klarer når Stenseng forsøker å forklare nederlaget med at Ap ikke var tydelig nok. Ap var da ikke utydelige. De gikk inn for skatteøkning, de støttet politireformen, nedleggelse av Andøya og Bardufoss, og gjorde det klart at de vil oppheve retten til å ansette midlertidig. Slik kunne vi fortsette.

«Tydelig» er blitt et politisk motebegrep. Alle snakker om tydelig tale. Noen ganger må politikere ta klare standpunkter. Ellers handler mye i politikken om kompromisser – og de er ofte bevisst utydelige. Å snakke om utydelighet som årsak til at man gjør det dårlig i et valg, er å begi seg inn på en blindvei. Det er en variant av påstanden om at man taper oppslutning fordi en ikke lykkes med kommunikasjonen; underforstått; politikken var det ikke noe i veien med, det var kommunikasjonen.

Å snakke om utydelighet som årsak til at man gjør det dårlig i et valg, er å begi seg inn på en blindvei

Ap gjør lurt i å rette fokus mot egen politikk . Det var programmet deres velgerne sa nei til, ikke personer eller måten ting ble sagt på. Hvis Ap tror den krisen de har havnet i skyldes noe de lett kan forbedre ved å bli tydeligere, kommunisere bedre og rydde unna støy, tar de feil. Det er ikke så enkelt. Sosialdemokratene i mange land er i krise. Ap må jobbe med politiske løsninger i møte med de problemene vi vi står overfor.

Se framover

Viktigere enn å dvele med hva som førte til at Ap tapte valget, er det å konsentrere seg om hva som skal skje framover. Det viktigste for Ap nå, må være å få kastet Erna Solberg og danne regjering med støtte fra KrF. Lederen for Fagforbundet og medlem i Aps sentralstyre, Mette Nord, er på sporet. Hun vil bygge en allianse med KrF. Hun mener Ap og KrF har en del felles verdier og at det nå gjelder å finne ut hva det kan bety i praktisk politikk. Hun er særlig opptatt av å få KrF med på å stoppe den kommersialiseringen innen helse og velferd som Høyre og Frp står for.

Mette Nord forstår ikke dem som mener Ap og Høyre er blitt for like.

– Partiprogrammet til Ap er etter min mening lenger til venstre enn det har vært på lang, lang tid. Det er tydeligere fotavtrykk fra fagbevegelsen enn det var vært på lang, lang tid, sier hun til Klassekampen.

Hun er tydeligvis ikke med i den flokken som mener Ap må bevege seg mer til venstre for å demme opp for lekkasjer til SV.

Jonas Gahr Støre vil kapre regjeringsmakten så snart som mulig.  For ham er det ikke godt nok å forberede seg i fire år med sikte på å vinne valget i 2021. Han må ta makten nå. Det er ikke sikkert han får være partileder i fire år.

Vil Støre klare det kunststykket det vil være å få KrF over på sin side, må han starte med å finne de sakene der Frp og KrF er uenige. På disse områdene vil Erna Solberg slite med å komme KrF i møte.

Mer å hente hos Ap

KrF må oppleve at de har mye mer å hente hos Ap. Ap må svelge flere kameler på det verdimessige området. De må få gi KrF gjennomslag når det gjelder bioteknologi, for eksempel. Kontantstøtten må bestå. De gi KrF gjennomslag innen alkoholpolitikken. Bistand må få enda større økninger. Barnetrygden må økes. For å nevne noen saker.

Da kan det være Hareide går for et politisk under

Jonas Gahr Støre trenger ikke snakke høyt om denne strategien med det første. Det er Trond Giske som skal starte prosessen. Når forslaget til statsbudsjett legge fram neste uke, skal han gyve løs på regjeringen og gi støtte til mest mulig av det KrF mener. Han skal skape alvorlig tvil i KrF om de gjør rett i å støtte regjeringens budsjett framfor det alternativet Ap legger fram.

Erna Solberg vil klare å beholde KrF i den borgerlige folden i høst. Til våren må Ap utvikle en politikk som tar sikte på å få støtte fra KrF. Her kommer Mette Nords kamp mot kommersialisering inn. Det er neste høst Støre bør sette inn støtet og få KrF til avsette Erna Solberg. Det avgjørende vil være om Knut Arild Hareide ser for seg den muligheten. Nå er han som tvileren Thomas, han vet ikke helt hva han skal tro er mulig. Det vil være avgjørende om Jonas Gahan Støre og Trond Giske viser seg som troverdige for ham. Da kan det være han går for et politisk under.

Annonse
Annonse