Annonse
Leder

Økt handlingslammelse

Mediene er fulle av utspill fra partiene om hvilke krav de skal stille, omkamper de vil kaste seg inn i, forslag som skal fremmes og markeringer som skal foretas. Felles for meste er at det aldri blir vedtatt. Det er ikke flertall for det. Dette er den nye hverdagen for politisk journalistikk, å skrive om en hel masse det ikke blir noe av.

Arbeiderpartiet ser allerede ut til  å ha trukket den konklusjonen at de har vært for snille i opposisjon. De har vært med på politireformen, omlegginger i skattesystemet, klimaforliket og en felles innvandringspolitikk. Kommunereformen nektet de å være med på, enda den i det store og hele samsvarer med det Ap mente da de selv satt i regjering, men ikke fikk gjennomført på grunn av Senterpartiet. Nå er det de som mener Ap bør sette seg mer på bakbeina for å markere større avstand til Høyre. Den første testen kan bli oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Audun Lysbakken varsler at SV vil fremme forslag om varig vern av disse områdene. Det kan skje timen etter at Kongen har åpnet Stortinget i oktober. Ap har imidlertid programfestet at deler av områdene skal konsekvensutredes. Hvis Høyre og Frp kjører over Venstre og KrF og fremmer et forslag om konsekvensutredning, kan ikke Ap stemme imot sitt eget program. Det mener Dagsavisen at de bør gjøre, og selvsagt småpartiene og miljøbevegelsen.

Venstre og KrF vet ikke helt hvilken fot de skal stå på for ikke på å bli straffet enda hardere av velgerne. Er det noe de to partiene ikke er rede til, så er det å ta upopulære standpunkt i forhold til egne velgergrupper.

Pessimist

En som er pessimistisk med hensyn til hva Erna Solberg kan få gjennomført, er Anne-Kari Bratten, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

– Jeg er redd vi ikke får til noe de neste fire årene, sier hun til Finansavisen i dag. Er det noe norsk økonomi ifølge Bratten ikke trenger, er det en slik reformpause KrF snakker om. Hun har merket seg at folk ikke vil betale mer skatt, ikke jobbe mer, ikke ha arbeidsinnvandring, men heller få mer fritid samtidig som vi skal opprettholde alle velferdsordninger.

Det henger ikke på greip når eldrebølgen ruller inn over oss.

Dette er ikke noe nytt. Det står i regjeringens perspektivmelding. Vi kan ikke fortsette i det sporet vi befinner oss i.  Det erkjenner Erna Solberg og Siv Jensen. Om det har sunket helt inn hos sistnevnte, gjenstår å se.

Anne-Kari Bratten er særlig opptatt av at det må på plass en pensjonsreform for offentlig sektor og at arbeidstidsbestemmelsene må mykes opp slik at de får større frihet lokalt til å fordele arbeidstiden slik det passer både for ansatte og virksomhetens behov.

Det spørs hvor stramt det vil bli. KrF og Venstre har det vondt allerede

Trygve Slagsvold Vedum har klart det kunststykket å få et stort oppslag i Dagsavisen i dag der han varsler omkamp om tvang i kommunene. Han må ha hatt en drøm om at KrF skal tvinge Stortinget til å oppheve vedtaket om tvangssammenslåing av kommuner som ble fattet før sommeren. Det Vedum bør ha fått med seg, er at det er bare to av de kommunene Stortinget har brukt tvang mot, som vil be om at vedtaket blir opphevet. De andre ser at det Stortinget har vedtatt, er til å leve med. Kommunereformen vil rulle videre uansett hva KrF måtte mene. En rekke steder i landet vil større kommuner ikke lenger samarbeide med en liten nabokommune. Det kommer til å ende med at flere kommuner gir opp motstanden mot å bli slått sammen. På dette området vil det regjeringen satt i gang i forrige periode, rulle videre

Erna Solberg og Siv Jensen har varslet at det må føres en strammere økonomisk politikk framover. Dette må de får med seg Venstre og KrF på. Det spørs hvor stramt det vil bli. KrF og Venstre har det vondt allerede.

Annonse
Annonse