Annonse

Olje i hundre fortsatt

I et intervju med Klassekampen lørdag åpner Ap-leder Jonas Gahr Støre for at staten skal ha en mer aktiv rolle i industripolitikken. Han vil satse sammen med næringslivet på områder hvor Norge har særlige forutsetninger for å lykkes. Han sier at olje og gass blir viktige også framover. Det virker det ikke som de har fått med seg på SVs landsmøtet i helgen.

Det Støre sier er ikke noe nytt. Det nye er kompromisset han har snekret sammen som innebærer at noen områder i Lofoten og Vesterålen skal vernes for oljeaktivitet. Støre har aldri vært inne på tanken at Norge skal slutte med olje- og gassproduksjon for på den måten å gjøre vårt for at vi kan nå det to- gradersmålet som Parisavtalen legger opp til. Det er slik de tenker i Miljøpartiet De Grønne (MDG). I SV er slike forestillinger også temmelig utbredt, men landsmøtet endte ikke opp med et vedtak om stans i norsk oljevirksomhet. De nøyer seg med kreve at det skal tråkkes kraftig på bremsen. Det er mulig det gir mening å si at SV går lenger enn Venstre i hardhendte tiltak for å få ned klimautslippene. SV vil riktignok ikke profilere seg som et miljøparti først og fremst. Det er kamp mot økte forskjeller i samfunnet som skal bli SVs hjertesak.

Advarer mot SV og Venstre

Felles for MDG, SV og Venstre, og KrF henger seg gjerne på, er at det vil stå for en annen oljepolitikk en Ap, Frp og Høyre. I forrige uke advarte Karl Eirik Schøtt-Pedersen i Norsk Olje og Gass Ap og Høyre om å høre på SV og Venstre som han mener fører en politikk som vil sette hele norsk industriproduksjon i fare.

Norge bør være en pådriver for strenge tiltak, regler og høye avgifter for å få redusert utslippet av klimagasser. Ingen skal mistenke Norge for å være imot strenge internasjonale regler fordi det vil ramme produksjon av norsk olje og gass. Målet er et null-utslippssamfunn. Det er det ikke plass for dagens store produksjonen av olje og gass i framtidens fornybarsamfunn. Dette er politikerne enige om.

Norge produserer omtrent 2 prosent av verdens samlede produksjon av olje og gass. Om vi gjør som MDG og SV vil, for eksempel å halvere den norske produksjonen innen fem år, vil ikke det føre verden nærmere to-gradersmålet. Andre land vil stå klar til å øke sin produksjon. Så enkelt er det.

Verden bryr seg fint lite om Norge vil vise hvor ansvarlige vi er ved å overlate mer produksjon av olje og gass til andre land. De vil riste oppgitt på hodet og tenke at slik kan man gjøre i et søkkrikt land.

Det er ingen fare for at Norge kommer til å kutte produksjon av olje og gass for å vise andre land at vi gjør noe. Ap, Frp og Høyre vil sørge for det.

Norsk velferd i dag er bygget på olje og gass, og slik vil det være en god stund framover

Olje og gass er det mest lønnsomme vi kan drive med i lang tid framover. Vind, sol og bølger kommer etter hvert til å stå for mer av vår energiproduksjon. Men det er ikke snakk om at dette kan skaffe staten noe i nærheten av de inntektsstrømmene som olje og gass har skaffet gjennom fire tiår. Norsk velferd i dag er bygget på olje og gass, og slik vil det være en godt stund framover.

Olje og gass er riktignok ikke lenger den seddelpressen det en gang var. Det er dessuten større usikkerhet knyttet til framtiden for olje- og gassindustrien. For klimaets skyld må vi håpe på et gjennombrudd for grønn, fornybar energi selv om det vil bety banesåret for olje og gass – og strømmen av milliarder inn i statskassen vil stoppe opp.

Den situasjonen vi er på vei inn i, bør føre til at vi tar en ny runde på om staten skal dekke like mye av letekostandene som i dag. Ved å la oljeselskapene ta en større andel, vil de øke sin risiko og følgelig bør de sitte igjen med mer av overskuddet, det vil si lavere skatt.

Det grønne skiftet

 «Det grønne skiftet» som politikerne snakker om, bør ikke bety politikerstyrt nedbygging av olje og gass. Denne industrien bygger seg selv ned i takt med hva det er markedsmessig grunnlag for. Det er alt flere titusener færre ansatte i olje-og gassindustrien. Vi må regne med en videre nedbygging. Utfordringen er å få flyttet arbeidskraft fra dagens olje- og gassindustri over i annen industriell produksjon. Det er her Støres aktive industripolitikk kommer inn.

Denne industrien hører gårsdagen til. Men så lenge lønnsomheten er god, skal vi produsere olje og gass

Politikerne må ta modige grep for å få ned klimautslippene og stimulere til økt produksjon av fornybar energi, vel vitende om at dette svekker olje- og gassindustrien. Denne industrien hører gårsdagen til. Men så lenge lønnsomheten er god, skal vi produsere olje og gass.

Norge vil bekjempe krig. Vi er vi for fred. Oljefondet investerer ikke i selskaper som produserer våpen. Norge er samtidig en stor eksportør av våpen og forsvarsmateriell. Det virker ikke som den høyre hånden helt vet hva den vestre holder på med her heller.

Annonse
Annonse