Annonse
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Leder

Perspektiv med økt skatt

Når regjeringen legger fram Perspektivmeldingen i dag, må vi regne med å få høre at vi må effektivisere offentlig sektor og gi økt skattelette for å sikre dagens velferdsnivå. Dette er første artikkel i den blåblå regjeringens trosbekjennelse. Artikkel to har de felles med opposisjonen og den lyder slik: Vi må ha færre på trygd og flere i arbeid. I den tredje artikkelen slås det ganske enkelt fast at vi må satse på kompetanse.

Dette har vi hørt før. Det er gjerne slik med trosbekjennelser. De blåblå har styrt i snart fire år, og vi kan ikke forvente oss lansering av en ny tro i forbindelse med en perspektivmelding. Det blikket framover som denne meldingen gir, vil regjeringen bruke som argument for å gjøre mer av det de har gjort. Den medisinen de har foreskrevet virker. Alle må ta den, og i litt større doser. Det er slik man gjerne vil bruke en perspektivmelding et halvt år før en valgkamp.

– En aldrende befolkning vil føre til økende antall pensjonister og en rask vekst i utgiftene til eldreomsorg. Når folk passerer 80 år, stiger bruken av helsetjenester og eldreomsorg kraftig, og veksten i helse- og omsorgsutgiftene vil forsterkes fra rundt 2025, sier Holmøy.

Vi kan også regne med at folks forventninger til velferd vil øke med årene. Folk tar ikke til takke til hva som helst. Vi kan regne med at roboter vil kunne utføre en del tilsynsoppgaver, men ny velferdsteknologi vil ikke dekke opp for antallet personer som trenger omsorg og tilsyn.

Vi går mot en sterk økning av kostnadene innen helse- og omsorgssektoren. Det betyr at folk må være rede til på å betale mer av egen lomme for den beste omsorg som kan skaffes på markedet. Det vil oppstå tilbud som betyr at man må betale en betydelig høyere egenandel enn den standardtjenesten det offentlige vil tilby. Slik sett vil det skje en økt privatisering innen helse og omsorg.

Arbeiderpartiet vil ikke like en slik utvikling. De er fortsatt i «god standard for alle»-modus. Vi unngår imidlertid ikke å slakte noe hellige kyr i møte med de utfordringer perspektivmedlingen trekker opp.Det er ingen grunn til å tro at folk som har råd til å betale, ikke vil gjøre det. Det offentlige kan gå i gang med å legge til rette for det jo før jo heller.

De blå må svelge en gedigen kamel - troen på at redusert skatt løser flokene vi fort vikler oss inn i om vi ikke tidlig nok legger om kursen. Høyre er i ferd med å ta denne erkjennelsen inn over seg. Men de er ennå ikke der at de er rede til å øke skattene for å sikre velferden. Det er ikke sikkert den tiden kommer. «Lave skatter» er en politisk ideologi for en del. De sliter livet av seg i USA for å få lav-skatt-polikken fungere før samfunnet går opp i limingen.

Den norske samfunnsmodellen baserer seg på høye skatte og at samfunnet stiller opp med gratis utdanning, rause velferdstjenester, rimelige barnehager, omfattende støttesystemer og lange fødselspermisjoner.

Regjeringen har klart på å opprettholde dagens system og endatil redusert skattene. Det har de klart ved å øke bruken av oljepenger langt over det de rødgrønne la opp til. Erna Solberg vet at hun ikke kan fortsette slik. Høyre trives ikke i rollen som partiet som øker de offentlige utgiftene mer enn noen andre. Hun fikk med seg Siv Jensen med seg på en pressekonferansenoen timer før sentralbanksjef Øystein Olsen skulle holde årstalenden, der de fortalte at de ikke kunne holde på slik lenger. Bruken av oljepenger må ned.

Martin Kolberg, leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, tror ikke de blåblå er i stand til å stanse en uforsvarlig bruke av oljepenge. Han sier til Klassekampen at det kan bli nødvendig å grunnlovfeste at oljefondet ikke kan tappes. Et slikt prinsipp er ikke at de enkleste å grunnlovsfeste. Regjeringen har gått inn for at de ikke skal bruke mer enn tre prosent av avkastningen hvert år. Er det dette han vil føre inn i grunnloven?

Vi må enten øke skattene eller nedbygge velferden. Det er noe forenklet. Vi må øke skattene, men samtidig må vi vurdere kritisk en del velferdsordningen. Vi har vært på høyden. Det blir ikke like mye velferd for alle som bor i Norge i framtiden. At antallet fattige øker, er et klart tegn på det. Utviklingen var den samme da de rødgrønne styrte. Den fortsetter under de blå, blå.

Perspektivmeldingen varsler at det må skje endringer. Vi må alle være rede til å betale noe mer for å opprettholde den norske samfunnsmodellen. Samtidig må det strammes inn på en del ordninger og åpnes for økte egenandeler. Kravet om likhet må avveies i forhold til menneskers ansvar for egen livssituasjon.

 

 

 

 

 

 

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse

Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Annonse