Annonse
Leder

Seig jævel mot kapitalistene

På spørsmålet om hvilke kvalifikasjoner Christen Sveaas har for å redde Norsk Skog, svarer han at han er kjent som en «seig jævel som ikke gir seg så lett». Stahet, frekkhet, dristighet og «is i magen» er viktige egenskaper når en skal kjempe mot verdens kapitalister. I dag er det store internasjonale fond og finansinstitusjoner som finansierer Norske Skog. Gjelden er på rundt 9 milliarder kroner. Slås selskapet konkurs, vil det meste være tapt. Nå driver Norsk Skog på kreditorers nåde. På grunn av de høyre rentebelastningene, driver selskapet med underskudd. De kan ikke fortsette slik.

Sveaas ble enstemmig valgt som ny styreleder under en ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler på Skøyen i Oslo torsdag ettermiddag. Investoren var imidlertid tydelig på at han ikke er selskapets redningsmann.

– Jeg har ikke påtatt meg dette vervet med noen stor optimisme, min oppfatning er at vi er på overtid og nærmer oss døra, så får vi se hva vi får til. Det eneste jeg kan love er at jeg skal jobbe hardt for at norsk skogsindustri skal overleve, uttalte Sveaas fra talerstolen.

Sveeas er lidenskapenes mann, men har hodet med seg når han investerer

Det likner ikke ham å innta en slik kjølig holdning til det han driver med. Sveeas er lidenskapenes mann, men har hodet med seg når han investerer.  Han brenner for kunst og kultur. Han finansierer Kistefos-museet og bruker millioner på samfunnsnyttige prosjekter. Sveaas er en innbarka høyremann. Han blar opp seks millioner kroner i år for å bidra til at Erna Solberg kan beholde makten. Sveaas hører til klassen «klassiske kapitalister». Han fikk sin del av arven fra Kistefos Træsliberi som ble grunnlagt i 1889. Han har lykkes godt som investor. Sveaas har gjennom sine selskaper Kistefos AS og AS Kistefos Træsliberi investeringer i blant annet shipping, offshore, finansielle tjenester, telekomm, venturekapital, eiendomsutvikling og skogbruk.

Skog mitt i hjertet

Skog er midt i hjertet av det Sveaas vil drive med. Han har nå fått den posisjonen i Norske Skog som Stein Erik Hagen har i Orkla. Forskjellen er stor. Orkla er bunnsolid og landet største privateide selskap. Norske Skog har utlendinger tatt styringen over, men nå har de fått en ekte norsk terrier som styreleder. Hagen og Sveaas var parhester rundt år 2000 da de kjøpte seg opp i Orkla og la en annen strategi for selskapet enn legendariske Jens P. Heyerdahl d.y. Til slutt måtte Heyerdahl gi tapt mot eiermakten. Det er nok ikke Sveaas imot om Hagen, som har tjent milliarder på å selge virksomhet ut av landet, hadde puttet noen millioner inn i Norske Skog.

Sveaas har gått inn med 10 millioner i selskapet. Det er ikke all verdens. Det har han råd til å tape. Da Sveea gikk inn, var kursen på 40 øre per aksje. Den steg samme dag med 95 prosent. Det kan være Sveaas i ettertid tenker at han var litt for beskjeden. Hadde han gått inn med 25 millioner, ville han ha eid en tredjedel av selskapet.

Sveaas sier det kan være aktuelt å kjøpe seg videre opp. Det gjelder imidlertid ikke å være for hissig på grøten. Han vil ikke skape inntrykk at han er rede til å hive innpå mange millioner uten at flere bidrar til å få selskapet ut av krisen.

Landets 125.000 skogeiere øyner et håp om at Sveaas kan bidra til å løse opp i de fastlåste forhandlingene om refinansiering. Kreditorene vil kunne strekke seg lenger for å finne en løsning når det melder seg på eiere som vil satse.

10 ganger for høy gjeld

På den ekstraordinære generalforsamlingen opplyste avtroppende styreleder Henrik Christensen at av den samlede gjelden i konsernet på nærmere ni milliarder kroner, så er 2,9 milliarder kroner sikret i fabrikkene. Problemet er at gjelden er ti ganger høyere enn det bør være.

– En rekapitalisering er nødvendig for å videreføre driften i 2018, sa konsernssjef Lars Sperre til aksjonærene.

Det er fullstendig urealistisk og tullete at staten skal hjelpe et privat selskap som har finansielle problemer

Kreditorene med gjeld sikret i Norsk Skogs driftsmidler og varebeholdning og kreditorene med usikret gjeld blir ikke enig selv om de har forhandlet i månedsvis. Når Sveaas nå er kommet sterkere inn på eiersiden og selskapets verdi har steget, forskyver dette maktbalansen mellom de ulike interessentene. Kreditorene er enige om å gi det nye styret tid til å komme opp med en ny løsning.

Sveeas sa i går med et skjevt smil at han skal gi «blod, svette og tårer». Det er imidlertid en ting han ikke vil ha noe av, det er at staten blander deg inn. Han anser det som «fullstendig urealistisk og tullete at staten skal hjelpe et privat selskap som har finansielle problemer». Den slags må eierne ordne opp i.

Staten skal holde fingere fra fatet i Norske Skog, men politikerne bør komme på banen med en plan om bedre rammebetingelser for skogsdrift. Dette er en framtidsrettet næring, ikke fordi behovet for avispapir blir særlig stort i framtiden, men fordi skog kan bidra til en mer bærekraftig energiproduksjon.

Annonse
Annonse