Annonse
Leder

Stortingets ulverot

I Nationen lurer de på hvem som blir felt først, ulven eller Vidar Helgesen. Svaret er at de vil leve i beste velgående i alle fall til over valget. Det som kan skje, og det Helgesen kan håpe på, er at en eller noen av ulvene beveger seg så pass nærme folk eller går løs på noen sauer, at han kan gi klarsignal for å felle noen. Om ytterligere ti ulv skulle bli tatt av dage, gjør det neppe slutt på ulvekampen. Et flertall på Stortinget blir ikke fornøyd før 32 ulver er tatt av dage, for det er det de har vedtatt.

Erna Solberg har frontet den beslutningen Vidar Helgesen har fattet. I korthet går det ut på at det Naturmangfoldsloven krever er en god begrunnelse for å skyte rovdyr. Helgesen vil også i framtiden sørge for at det han foretar seg er solid forankret hos Erna Solberg. Solberg er redeligheten selv. Hun vil aldri finne på å kaste Helgesen til ulvene om de hyler aldri så høyt i stortingssalen.

I debatten om ulven i Stortinget i går tuslet Helgesen rundt temmelig venneløs. Han fikk knapt støtte fra sitt eget parti. Det er Venstre, SV og MDG som støtter opp om Helgesens forbud mot å skyte flere ulver. Flertallet på Stortinget, bestående av regjeringen, KrF og Ap, ba Helgesen om å gjøre leksa si på nytt. Innen seks uker forventer de at han kommer opp med en plan slik at det kan bli skutt like mange ulver som Stortinget har forutsatt.

Skytes i mars

Helgesen har endret reglene slik at det kan skytes ulv i hele mars måned. Det er da noe, men det gjør ikke inntrykk på de som er på ulvejakt.  

Det er ikke kommet noen nye momenter i saken som tilsier at Lovavdelingen skal vurdere saken på nytt. Deres jobb er å tolke loven, og det har de gjort. Dersom det Stortinget har vedtatt ikke lar seg gjennomføre, plikter den ansvarlige statsråden å gjøre Stortinget oppmerksom på det og peke på hva som kan gjøres. Det som kan gjøres, er å endre loven slik at den blir i samsvar med det Stortinget ønsker. Deretter kan statsråden gjennomføre regjeringens politikk.

Stortinget vedtar lover. Regjeringen gjennomfører det Stortinget vedtar. Domstolene tolker lover og dømmer. Stortinget vet at det er slik det er. Men nå har flertallet til og med fått KrF med seg på å begå en parlamentarisk synd. De har bedt Helgesen om å tolke loven slik de mener den skal tolkes. Det er i land vi ikke liker å sammenlikne oss med at politikeren foreskriver hvordan lover skal tolkes. Det er slik Donald Trump holder på.  

Professor Frank Aarebrot sier til Nationen at Stortinget opptrer dustete. Det er et mildt begrep. Stortinget står i fare for å demonstrere inkompetanse og maktesløshet i denne saken. Helgesen skal selvsagt gjennomføre det Stortinget vedtar, men han kan ikke opptrer som et siv i vinden når det gjelder på å tolke loven. Han vil komme ikke tilbake til Stortinget med en annen lovtolkning.

Ligger i startgropa

Hvis Helgesen kommer til at det er grunnlag for å skyte flere ulv i år, ligger flere av naturvernorganisasjonene i startgropa for å sprinte til retten med anklage om at staten begår lovbrudd. Det første domstolen vil gjøre, er å nedlegge forbud mot å skyte ulv inntil saken er behandlet.

Det er kun en lovendring som kan få Stortinget ut av den ulvefella de har havnet i.

Hvis ikke Helgessen finner rom for å felle mer ulv, kan det bli kontrollsak, sier Knut Storberget til Nationen. Det er tenkt som ris bak speilet. Det trenger ikke Helgesen bry seg om. Det er spilt tid for Kontrollkomiteen å bruke tid på en sak som er så opplyst som den kan få blitt. Helgesen kan stå med rak rygg i en kontrollhøring å si at han han har handlet i tråd med konkusjonen fra de fremste juristene i forvaltningen og legge til at det bør Stortinget også lytte til. Han har like lite å frykte fra Kontrollkomiteen som om han støter på en ulv.

Har Stortinget vedtatt en lov som gir andre konsekvenser enn de hadde sett for seg, må de sørge for å endre loven slik at den blir i samsvar med det flertallet ønsker. Det er ikke verre enn det. Da blir det bråk med Venstre. Det får så være. Det er kun en lovendring som kan få Stortinget ut av den ulvefella de har havnet i.

Annonse
Annonse