Annonse
Leder

Flatlagt Nortura-sjef

For noen uker siden ringte Harald Bjerknes, konserndirektør for salg i Nortura, redaktør Are Knudsen i Dagligvarehandelen med beskjed om at han ville ha en tittel endret. Samme dag hadde Nortura sendt ut en pressemelding om at de relanserer sine kjøttdeiger under konseptet «Alltid norsk». I pressemeldingen skrev de blant annet at dagligvarekjedene de siste årene har «fokusert på deiger fra egne merkevarer, noe som har resultert i tapende markedsandeler for Gilde».  Dagligvarehandelen lagde tittelen «Gilde til kamp mot EMV-kjøttdeig». (red.merk: EMV er stammespråk for egne merkevarar) Knudsen mente det var nettopp det Nortura la opp til ved å fremheve sin egen kjøttdeig som norsk.

Knudsen ga ikke etter for presset fra Bjerknes. Det ble en heftig samtale på telefonen der han oppfattet det slik at Bjerknes truet med represalier.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende og synes det var så drøy oppførsel at jeg sendte ham en mail. Han svarte da at mine anklager om mulige represalier var «absurde», sier Knudsen til VG.

De var ikke mer absurde enn at Nortura 1. oktober trakk to dobbeltsides annonser de hadde bestilt 21. september og kansellerte alle annonser i Dagligvarehandelen ut året. 3. oktober sa Nortura opp samtlige abonnement – 34 stykker – på Dagligvarehandelen.

Da VG grep fatt i saken, våknet ledelsen. Om Bjerknes selv forsto at han hadde tråkket i salaten eller om det var sjefen hans, Arne Kristian Kolberg, som påla ham å beklage, aner vi ikke. Bjerkes tok «kraftig selvkritikk» som VG kaller det.

Om Bjerknes selv forsto at han hadde tråkket i salaten eller om det var sjefen hans, Arne Kristian Kolberg, som påla ham å beklage, aner vi ikke.

– Det stemmer nok at jeg ble irritert over vinklingen fra Dagligvarehandelen, som valgte å fokusere på at Nortura går til kamp mot EMV-kjøttdeig. Jeg ser nå at det ble feil å reagere slik jeg gjorde, og det tar jeg på min kappe, skriver han i en mail til VG. Han understreker at Nortura alltid har hatt en god relasjon til Dagligvarehandelen og at han vil ta direkte kontakt med Are Knudsen, for å etablere en god relasjon også for fremtiden.

Deretter kom det melding om at de ville rykke inn en annonse over to sider, og de fortsetter nok som abonnenter.

Både redaktør og direktør har lagt saken bak seg. Dagligvarehandelen er en bransjeavis som forholder seg til og opptrer uavhengig av alle aktørene i bransjen. Knudsen har fått markert at de ikke tar noe diktat fra store annonsører.

Det skjer hele tiden at aviser får kritikk for det de skriver. Det er lov å bruke kjeft på en redaktør hvis man tror det hjelper. Hadde Bjerknes nøyd seg med å kritisere tittelen og pekt på at den kunne skape misforståelser, ville det vært greit. Det er trusselen om represalier og at han faktisk gjennomfører dem som er ugreit.

Seriøse bedrifter bruker ikke økonomiske pressmidler mot en redaksjon. Nortura er ikke hvem som helst. De er den største aktøren i bransjen. De er tildelt rollen som markedsregulator og er et selskap som myndighetene samarbeider med. Med sin sviktende dømmekraft satte Bjerknes Norturas omdømme i spill.

Bjerknes trodde han ville vinne fram med sin markering av makt i det skjulte. De represaliene han gjennomførte tålte ikke dagens lys. Bjerknes som ville vise hvor mektig han er, endte opp med å vise svakhet og sviktende dømmekraft. Han som vil styrke Nortura endte opp med å svekke selskapet.

Hvis Bjerknes evner å lære noe av denne saken og ikke opptre som keiser i utide, kan det faktisk ha kommet noe positivt ut av det.

Denne saken kaster også et lys over hvordan ledelsen i Nortura fungerer. Bjerkes er salgsdirektør og er en av ni i konsernledelsen. Sover konsernsjef Arne Kristian Kolberg i timen? Vet han hva hans konserndirektører driver med? Har de organisert seg slik at det er opp til salgsdirektøren å avgjøre hva ledere og ansatte skal lese? Eller gikk Bjerkens rett og slett fra konseptene og tiltok seg en makt han ikke har?

Det er spørsmål som vi ikke får svar på. Men det er mulig å undre seg over hvordan konsernledelsen i Nortura fungerer.

Bjerknes fortjener også en passe avmålt dose ros. Han er en kraftfull kar som strutter av beslutningsvilje. Noen og enhver kan i striden hete tråkke feil. Da gjelder det å legge seg flat. Hvis Bjerknes evner å lære noe av denne saken og ikke opptre som keiser i utide, kan det faktisk ha kommet noe positivt ut av det.

Obs. Dagligvarehandelen utgis av Medier og Ledelse som jeg eier og jeg er administrerende direktør i selskapet.

Annonse
Annonse