Annonse
 Professor Stener Kvinnsland leder arbeidet i granskningskommisjon om koronakrisen. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Leder
Leder

Skyter bom med hemmelighold

Koronakommisjonen under ledelse av medisinprofessor Stener Kvinnsland, har utstyrt seg med et selvbilde som vil bidra til å undergrave den autoriteten som oppdraget deres baserer seg på.

Koronakommisjonens oppgave er å beskrive og evaluere beredskapen og alle sider ved myndighetens håndtering av koronapandemien.  

Stener Kvinnsland har solid erfaring både som leder i helsevesenet og i offentlig utvalgsarbeid. Han har tillit i brede kretser og forstår seg både på fag og politikk.

Kvinnsland vet at om arbeidet kommisjonen utfører, skal få betydning, må de utvise både faglig og politisk klokskap.

Rapporten må bæres oppe av autoritet og uavhengighet slik at den ikke kan bli feid av banen som et politisk partsinnlegg.

Ved å holde forklaringer hemmelig opphøyer de seg selv til en sannhetskommisjon alle må stole på.

NRK kan i dag fortelle at forklaringene Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog, Camilla Stoltenberg og andre helsetopper gir til kommisjonen skal forbli hemmelige.

De som er blitt intervjuet, har ikke engang fått med seg en kopi av det de selv har uttalt. De har måttet møte opp fysisk for å få lest igjennom det de har forklart.

Kommisjonen vil på denne måten vise at de arbeider grundig, samvittighetsfullt og objektivt. Ved å holde forklaringer hemmelig opphøyer de seg selv til en sannhetskommisjon alle må stole på.

De er i ferd med å snuble i egne bein.

Professor Jan Fridthjof Bernt sier til NRK at det ikke er noen grunn til å holde statsråder og helsetoppers forklaring hemmelig.

Kommisjonen bedriver ikke den form for saksbehandling som forvaltningen holder på med til daglig. Her kan interne saksdokumenter unntas offentligheten. Det samme gjelder interne arbeidsdokumenter innad i regjeringen.

Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson, reagerer også på kommisjonens hemmelighold. Hun sier til NRK at det må være full åpenhet om hva de som har håndtert krisen har tenkt og gjort.

Stener Kvinnsland sier utvalget følger Offentlighetsloven, men at de ikke ønsker at enkeltuttalelser tas ut av sin sammenheng.

Her tråkker Stensland feil. Det er ingen som har forlangt at det skal gis innsyn i uttalelser fra statsråder og helsetopper før utvalget har levert sin innstilling.

Disse uttalelsene burde det kunne gis innsyn i etter at utvalget har levert sin innstilling.

Hvis disse uttalelsene skal unntas offentlighet, må det gis en god begrunnelse for det.

En rekke av intervjuene 22. juli-kommisjonen foretok, ble stemplet hemmelige. Kommisjonen foretok en vurdering av hva folk kan sies å ha krav på å få vite og hva som måtte holdes hemmelig av hensyn til landets sikkerhet og personvern.

Hvis kommisjonen har gitt et løfte om anonymitet til statsråder og helsetopper som også gjelder til Stortinget, vil det bli et salig bråk.

Koronakommisjonen må gjøre det samme om hemmelighold skal bli forstått og akseptert.

Slik saken nå framstilles, skal heller ikke Stortinget få lese forklaringene til statsrådene og helsetoppene. De må nøye seg med å stole på at kommisjonen har tatt med alt som er vesentlig.

Dette er ikke godt nok for Stortinget.

Hvis kommisjonen har gitt et løfte om anonymitet til statsråder og helsetopper som også gjelder til Stortinget, vil det bli et salig bråk.

Og det med god grunn. Da vil det blir en kontrollhøring i Stortinget.

Med mindre rapporten skulle være så knusende at ingen kommer på den tanken at kommisjonen har latt regjering og helsemyndigheter slippe for billig unna kritikk.

Det er ekstra viktig med full åpenhet om myndighetenes håndtering av koronakrisen fordi regjeringen fikk fullmakter som de normalt ikke har.

Da det ble kjent at Stener Kvinnsland skulle lede koronakommisjonen, var det kritiske røster som hevet seg.

Det ble stilt spørsmål med om han etter mange år som sykehusleder ville være uavhengig nok.

Denne kritikken vil dukke opp på nytt når han har avtalt hemmelighold med regjering og helsemyndigheter.

Når kommisjonen legger fram sin rapport, ligger det an til at vi fra første øyeblikk av får en debatt om kommisjonen er objektiv og uavhengig.

Med mindre rapporten skulle være så knusende at ingen kommer på den tanken at kommisjonen har latt regjering og helsemyndigheter slippe for billig unna kritikk.

Annonse
Annonse