Lederbiblioteket: Etikk og ansvar


 1. Styrer må bli flinkere å forklare hvorfor de gjør som de gjør

  Det mener Turid E. Solvang i FutureBoards. Les om dette - og seks prinsipper for utvikling i retning inkluderende kapitalisme og ansvarliggjorte styrer.

 2. – En leder bærer alltid ansvaret for feilene som skjer

  Robert Mood er generalløytnant, Røde Kors-president og leder. I dette intervjuet forteller han om sine tanker og erfaringer om ledelse – og sine fire prinsipper om ledelse.

 3. Robert Moods fire ledelsesprinsipper

  Les om Moods ledelsesprinsipper: Ansvar, integritet, oppdrag og omsorg.

 4. Toppsjefer taper lite på konkurser

  NHH-professor Karin S. Thorburn har forsket på toppsjefers karriereløp etter konkurser.