Lederbiblioteket: Lean


  1. Lean | Skoler, sykehjem og sykehus lærer av bilindustrien

    Ledelsestrender kommer og går. Lean, en forbedringsmetode med røtter i bilindustrien, har holdt stand og brer om seg. Nå ledes også skoler, sykehus og sykehjem med Lean-metodikk.