Lederbiblioteket: Mellomlederen


  1. – Det er ingenting spesielt med mellomledere

    Det finnes mange myter om mellomledere, mener Dag Ingvar Jacobsen, professor i statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder.
  2. – Mellomledere er ikke like sterkt knyttet til jobben sin som toppledere

    Mellomledere er mer oppgaveorienterte enn toppledere, ifølge AFF-forsker Rune Rønning. De er også mer tilbaketrukne, noe som er en utfodring all den tid undordnede lettere følger en leder som brenner for noe.
  3. Fire typer mellomledere

    Hvor spesiell er mellomlederrollen egentlig? De lærde strides. Forsker Monica Rydland mener mellomlederne er de viktigste endringsagentene.