Lederbiblioteket: Motivasjon


 1. Mer penger gir ikke alltid økt arbeidslyst

  Både for høy og for lav betaling kan gi lavere arbeidsinnsats, og noen ganger motiverer små gaver mer enn penger, viser eksperimenter i adferdsforskning.
 2. – Demotiveres av målstyring

  Å vinne er ikke alle toppidrettsutøveres primære drivkraft. Alle medarbeidere motiveres ikke av resultatmål, ifølge konsulent og forfatter Helle Hedegaard. Hun mener ledere må tilpasse ledelse etter det som motiverer den enkelte.
 3. Lederlønn: «Ja, han jobber mye, men han får jammen betalt også»

  Høye lederlønninger kan svekke de ansettes innsats, ifølge NHH-professor Alexander Cappelen.
 4. – Press svekker jobbmotivasjonen

  Edward L. Deci, en av verdens fremste motivasjonsforskere, mener at opplevelsen av å være under press er den største trusselen mot motivasjonen i dagens arbeidsliv.
 5. Slik er motivasjonen vår skrudd sammen

  Optimal motivasjon bygger på de tre grunnleggende psykologiske behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner.
 6. – 1 av 3 bonus­ordninger koster mer enn de smaker

  Stadig flere norske arbeidsgivere tilbyr de ansatte bonusordninger.