Lederbiblioteket: Styrearbeid


 1. Styrer må bli flinkere å forklare hvorfor de gjør som de gjør

  Det mener Turid E. Solvang i FutureBoards. Les om dette - og seks prinsipper for utvikling i retning inkluderende kapitalisme og ansvarliggjorte styrer.
 2. Video | Verdiskapende styrer

  En av Norges fremste eksperter på styrer Morten Huse om:
  • Hvorfor vi har styrer
  • Hvordan styret kan bidra til verdiskaping
  • Hvordan man utnytter kompetansen i styrer
 3. Video | Kvinner i styrer

  BI-professor Morten Huse om:
  • I hvilke grad kvinner er representert i styrer
  • Effekten av å ha kvinner i styrer
  • Loven om kjønnsbalanse
 4. Styrekomiteer på frammarsj

  Etter hvert som styrene har fått større ansvarsområder, har de begynt å jobbe på nye måter. Stadig flere bruker nå styrekomiteer.