Annonse
epost_inboks.jpg

Leser ikke all e-post

En effektiv leder er ikke et trekkdyr som går foran og drar med seg alle sine medarbeidere. Han eller hun bidrar imidlertid til å fjerne hindringer som står i veien for medarbeiderne, for eksempel ved å bidra til konflikt- og problemløsning.

Malin Trossing, organisasjonskonsulent og forfatter av boken «Våga leda effektivt», understreker i et intervju i Ny Teknik at tydelige mål, delegering og å gi/få tilbakemeldinger er viktige lederoppgaver. Dette gjør at medarbeiderne kan vokse, samtidig som mer blir gjort.

Effektive ledere tør å delegere gjennom å slippe kontroll, og Trossing gir i Ny Teknik åtte råd om hvordan man blir en effektiv leder. Ett av rådene er å våge å la være å lese all e-posten som kommer inn.

Her er Trossings tips:

  1. Still spørsmål og prioriter.
  2. Løs konflikter og problemer.
  3. Lytt til andre.
  4. Ha tydelige mål.
  5. Deleger ansvar og makt.
  6. Respekter andres tid.
  7. Ikke les all e-post.
  8. Mål og synliggjør resultatene dine.
Annonse
Annonse