Annonse

Trenger du å fornye verktøykassa?
Her kan du bla deg gjennom våre lederverktøy for gode tips, triks og faglig påfyll.

 

Lederverktøy

Sertifisert sunnhet og velvære

Internasjonale velværesertifiseringer av kontorbygg kan ikke bare gi deg sunnere ansatte. De kan gi deg bedre økonomiske resultater, mener interiørarkitekt.

Lederskap og vår evige drøm om frelseren

Lederskap er blant de temaene som vi mennesker beærer med mest tankevirksomhet. Aviser, bøker og magasiner fylles av de «hotteste» teoriene. Står resultatene i forhold til innsatsen? Jeg tviler sterkt. H. C. Andersens eventyr om keiserens nye klær er like aktuelt.

Lederverktøy

– De som kontrollerer følelser får bedre resultater

Lederverktøy

Slik lager du gode varslingsrutiner

Lederverktøy

– Ta tak i baksnakk­ingen tidlig

Hvis noen kommer til deg med ønske om å baksnakke, står du i posisjon til å gjøre noe med problemet, ifølge kommunikasjonsrådgiver Ingrid Prillard.

Lederverktøy

ReferansesjekkSlurv kan bli dyrt for bedriften din

Lederverktøy

Krisehåndtering– Det må være personlig

Kriserådgivere fôrer sine kunder med for mange standardsvar. Men det kreves en ekstra innsats for å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det, når du skal håndtere kriser på en god måte.

Lederverktøy

Ny bokSlik skaffer du deg politisk innflytelse

Katrine Gramnæs gikk fra å jobbe på Stortinget til å bli lobbyist. Nå røper hun lobbytriksene i ny bok.

Lederverktøy

Selv de små kan bli innovative

Det er fullt mulig å skape reell innovasjon med base i Norge, mener Øyvind Birkenes i Airthings.

Lederverktøy

– Ledere kan ikke nok om strategi

Lite ressurser, dårlig kommunikasjon, uklare roller og ufullstendig kunnskap gjør at tre av fire bedrifter går glipp av potensiell lønnsomhet.

Lederverktøy

TeamledelseIkke stå i veien for teamet ditt

Forskjellsbehandling, selvsentrering og fravær av ledelse er de vanligste hindringene for utøvelse av god teamledelse, hevder ledelseskonsulent.

Lederverktøy

Kahoot-gründer Åsmund FurusethSpill-­kometen

Han ble leder for et selvstartet selskap da han var 25. Det ble nedlagt etter sju år og aksjonærene tapte sine investeringer. Rett etterpå ble han leder for Kahoot, som han også var med på å starte, til dels med samme investorer. Hva er Åsmund Furuseths hemmelighet?

Lederverktøy

Slik ­investerer du ­i startups

Investorer som går inn i tidligfase skal være en støttespiller, ikke en maktspiller.

Lederverktøy

DigitaliseringHar du orden i eget hus?

«Orden i eget hus» og god informasjons­forvaltning trekkes fram som én av seks strategiske utfordringer i en ny undersøkelse.

Lederverktøy

Kommunikasjon trumfer ­kommando

Hver tredje norske medarbeider gir sin nærmeste leder strykkarakter for ledelse.

Lederverktøy

GDPR innføres i dagTre av fire finner ikke igjen personopplysninger

For dårlige søkeløsninger er én av forklaringene på at viktig informasjon på intranettet, i mailen eller i andre løsninger ikke gjenfinnes, mener Intellisearch–sjef.

Lederverktøy

Test deg selvBruker du stresset til noe positivt?

Hvis du ser på stress som noe uønsket er sannsynligheten stor for at konsekvensene også blir negative.

Lederverktøy

Ny undersøkelseDette er god lederkommunikasjon

Norske arbeidstakere vil ikke snakke om ­framtiden. Men vi må vite at vi blir sett og hørt.

Lederverktøy

Lær deg å lede deg selv

Mange ledere strever med å få tid til det viktigste – lederoppgavene.

Lederverktøy

Offentlig digitaliseringVil ­stimulere til økt bruk av sky­tjenester

Regjeringen ønsker at offentlig sektor skal få mer igjen for bruk av skytjenester og etablerer en offentlig innkjøpsordning, en markedsplass, for tjenester i skyen. Det offentlige gjør lurt i å innta skyen trinnvis, anbefaler skyleverandør.

Lederverktøy

Moderne ledelse– Må skrote utdaterte lederstiler

Skal du sikre vekst også i fremtiden, må du våge å tenke nytt om hvordan bedriften skal ledes, mener konsulenter.

Lederverktøy

SelvutviklingDisse filtrene begrenser oss

Vi mangler åpenhet og ydmykhet overfor alternative løsninger, noe som bremser både for læring og utvikling. Dette må ledere ta alvorlig, og de kan starte med seg selv, hevder Lene Fjellheim i CoachTeam.

Lederverktøy

Virksomheters bruk av droner– Terskelen for hva som er person­opplysninger er lav

– Så snart virksomheten tar i bruk drone med kamera, må bruken av dronen vurderes etter reglene om behandling av personopplysninger, sier advokatfullmektig Elisabeth Krauss-Svensrud.

Lederverktøy

Hacking– Du kan bli offer for sosial manipulering

I disse smarte it–tider kan du fortsatt bli hacket på gamlemåten – gjennom å bli lurt av folk som tar seg inn på arbeidsplassen. – Vær på vakt, anbefaler sikkerhetsekspert.

Lederverktøy

Teknologiske endringer– Resultatene er viktigst, ikke verktøyene

Nye verktøy vi tar i bruk endrer måten vi jobber på. Selv om endringer kan være vanskelige å gjennomføre i organisasjoner, er det viktig at vi søker kunnskap og er med der det skjer, hevder Rambøll–leder.

Lederverktøy

– Av og til er det greit å bryte reglene

Regler er trygge og gode, ikke minst viktige i krisesituasjoner. Men minst like viktig er evnen og muligheten til å bryte dem.

Lederverktøy

Slik er ­fremtidens ledere

Trives du med uklare rammer og konstant endring – og mestrer du uoversiktlige og komplekse ­situasjoner bedre enn andre? Da er du en leder for fremtiden, hevder konsulenter fra Assessit.

Lederverktøy

Slik tar du ledelsen i familien – på jobb

Å lede personer som tilhører familien kan by på problemer: Ansatte kan oppleve at barna eller kjæresten din får førsteprioritet.

Lederverktøy

Estetisk lederskapNår sansene raffineres

Estetikk har allerede satt sitt preg på hvordan vi utøver ledelse. Resultater av forskning på hjernen har dessuten vist oss at vi kan bruke elementer av det estetiske til videreutvikling av vårt lederskap, hevder konsulent Jørn Bue Olsen.

Lederverktøy

Fremtidens endringsledereMå ha mot til å eksperimentere

Ledere står overfor store utfordringer, og trenger å tilegne seg kompetanse om endringsledelse, slik samfunnet utvikler seg. Mye av nøkkelen til å lykkes ligger i mot, hevder lederutvikler.

Lederverktøy

Slik kan du bli en bedre forhandler

Vær forberedt, vær åpen og ikke legg alle argumentene dine i samme kurven. Da er sjansen bedre for et godt forhandlingsresultat.

Lederverktøy

Debriefing kan være veien til læring og utvikling

Men det er ikke nok å snakke om hva som gikk galt. Kommunikasjon, tilbakemelding og samarbeidsklima er minst like viktig.

Lederverktøy

– Du har alltid tid til etikk

Ledere har en tendens til å legge vekk ting de ikke er dyktige til. Etikk og samfunnsansvar er dessverre blant områdene de mangler kompetanse på, hevder etikkekspert.

Lederverktøy

God kommunika­sjon ­starter lenge før du åpner munnen

Hva du sier og hvordan du sier det er viktig, men mange glemmer hvorfor.

Lederverktøy

– Kreativitet kommer ikke av seg selv

Vil ha kreativ tenkning inn i timeplanen ­- allerede i barneskolen.

Lederverktøy

Salg og markedsføring– Gullalderen for tradisjonelt salg er over

Jo lenger du utsetter å gjøre digitale endringer i ditt salgs- og markedsføringsarbeid, desto mer brutale vil endringene bli når du må gjøre dem, hevder markedsføringsekspert.

Lederverktøy

Talentutvikling– Unngå å skjære alle over én kam

Lederutvikling er preget av for mye tilfeldighet og samlebåndstenking. Skal man få noe ut av det må man gå systematisk til verks, mener ekspertene.

Lederverktøy

Tilbakeholden ledelseGir du, så får du

Har du nok is i magen til å være tilbakeholden, til­pasningsdyktig og vise måtehold når du leder dine ansatte? Såkalt «Modest Leadership» er et viktig suksesskriterium for ledere, mener lederutvikler.

Lederverktøy

NettstedsutformingVet du hva folk sier om nettstedet ditt?

– Vi må lage nettsteder ut fra hva folk prøver å finne eller gjøre, og ikke ut fra hva vi har lyst til å fortelle. Brukerorienteringen gir mest verdi, både for folk og for oss, sier Kari Hamnes, som er seniorrådgiver i Netlife.

Lederverktøy

Jobbhelserapport– Balanse mellom jobb og privatliv viktigst

Skal du velge én ting for å bidra til å bedre ansattes helse og livsstil, bør du som arbeidsgiver først og fremst bidra til balanse i de ansattes liv. Det er langt viktigere enn tiltak som trenings­fasiliteter og kurs i stressmestring, ifølge resultater som fremkommer i Staminas jobbhelserapport.

Lederverktøy

Lederutvikling– Adferd endres gjennom refleksjon og handling

Patentstyret har oppnådd gode resultater i sitt arbeid med lederutvikling. Nå søker de å bli enda bedre.

Lederverktøy

Hvordan håndterer du vanskelige relasjoner?

Det ligger muligheter for selvutvikling i hvordan du håndterer vanskelige relasjoner, mener ekspert.

Lederverktøy

NettskytjenesterIngen rosa sky for én av fire nyfrelste brukere

Lederverktøy

Finn din ­naturlige røst gjennom stemmetrening

– Alle kan endre stemmen sin, sier logoped Nina Helleland. Se video.

Lederverktøy

Slik gjør du endrings­planene dine virkelige

– En endringsprosess er ikke en sjekkliste – det er kontinuerlig arbeid som må opprettholdes hele tiden, sier BI-professor Bjørn W. Hennestad.

Lederverktøy

På vei mot bedre selvfølelse

God selvfølelse er en viktig lederegenskap, men hvordan vet du om du har det? Og kan det trenes opp? Konsulent Gro Mykkeltvedt gir deg svarene.

Lederverktøy

MobbingUnngå fryktkultur på arbeidsplassen

Det destruktive i oss kommer frem når vi føler oss truet. Slike forsvarsmekanismer er ikke uvanlige i arbeidsmiljøer, og derfor er det desto viktigere at ledelsen både fanger dem opp og gjør noe med dem, mener organisasjonskonsulent Kjell Dahl.

Lederverktøy

– Ikke skriv for mye i arbeids­avtalen

En arbeidsavtale fører med seg mange muligheter, men også mange feller. Advokat Camilla Selman forklarer hvordan du utnytter arbeids­avtalen på en best mulig måte.

Lederverktøy

Medarbeiderutvikling– Læring må gagne bedriften

Det er viktig at bedrifter legger til rette for at ansatte skal få lære mer, men det er fortsatt de daglige arbeidsoppgavene de lærer mest av, forteller BI-forsker.

Lederverktøy

Stressmestring:– Lag din egen stress-strategi

Når du lærer deg å bruke energien fra stresset ditt til å få utrettet noe, kan stress være positivt.

Lederverktøy

Den digitale delen av coaching

Vi vil få mer ut av coaching-samtalene ved å benytte oss av digitale støtteverktøy, hevder ledelseskonsulent Jan Wiese.

Lederverktøy

Medarbeidersamtaler i grupper– Gir mer læring

Gruppesamtaler gir mer effektiv læring, ifølge studie.

Lederverktøy

Kampen mot latskapen

Kom arbeidslyst og treng deg på, her skal du latskap finne. Late ansatte kan skade både arbeidsmiljøet og resultatet i virksomheten, men er late arbeidere bare et lederproblem? Ikke ifølge konsulent og forfatter Runar Heggen.

Lederverktøy

Motiverer ansatte uten pisk og gulrot

Tidligere var den individuelle bonusen basert på blant annet salget til hver rådgiver i kundesenteret i If. Ansatte jobbet mot egne mål og ikke nødvendigvis kundenes mål. Nå har ledelsen snudd bedriftskulturen på hodet og har samtidig oppnådd økt arbeidsglede på arbeidsplassen.

Lederverktøy

Får de nyansatte en skikkelig velkomst?

Det holder ikke lenger med kake og festtaler. Nå må du også tilby gode introduksjons-programmer til dine nyansatte.

Lederverktøy

Én av fem ledere ­kjenner ikke til lovfestet varsler­vern

Gode rutiner erstatter frykt og usikkerhet med åpenhet, hevder ekspert.

LederverktøySlik sier du fra om feil

Før unge ledere går videre med slike saker må de forstå rollen sin, kulturen og betydningen feilene har for organisasjonen, mener lederutvikler Harald Engesæth.

Vet du for mye om kundene dine?Ti tips for å unngå kjempebot

Beskytt deg mot data­angrepene

For noen uker siden ble virksomheter i over 100 land, inkludert Norge, rammet av det som om­tales som «tidenes største dataangrep». Sørg for at din virksomhet er rustet til å stå imot neste forsøk.

– Bli mer aktive lyttere

Virkelighetsoppfatningen om målene man jobber etter ­varierer for mye innad i organisasjonene, mener organisasjons­psykolog Jon Erik Børresen. Han tror folk har for lite kunnskap om målene, og at kommunikasjonen og kunnskaps­delingen må forbedres.

Annonse
Annonse
Annonse