Annonse

Trenger du å fornye verktøykassa?
Her kan du bla deg gjennom våre lederverktøy for gode tips, triks og faglig påfyll.

 

Lederverktøy

Vær lur på nettSlik unngår du å bli nett-svindlet

Nettsvindel og phishing er et sterkt voksende problem, og norske bedrifter opplever daglig både angrep og svindel­forsøk. Som leder må du ha kontroll på system­ene – men også styrke de ansattes kompetanse.

Lederverktøy

Klarte å skape kjønnsbalansePå dette instituttet har de flere kvinner i ledergruppa enn menn

På Institutt for fremmedspråk i Bergen er fordelingen mellom mannlige og kvinnelige professorer helt jevn.

Lederverktøy

StudieSlik jobbet toppsjefen med endringsledelse

«Alle» er opptatt av at toppledelsen gir sin støtte til nye, store endringsprosjekter. Men hva er egentlig toppsjefens rolle?

Lederverktøy

Slik kan naturen få ledere til å blomstre i en stressende hverdag

– Vi tenker rett og slett større og friere med himmelen som takhøyde, enn om vi sitter innestengt på et kontor, forklarer GetOut coachen Susanne Maria Genneper.

Slik avvæpner du hersketeknikker i forhandlinger

I arbeidslivet forhandler vi om så mangt – alt fra lønn til pensjon. Noen ganger kan forhandlinger gå over stokk og stein og hersketeknikker kan hagle fra begge sider.

Lederverktøy

Slik skaper du et produktivt arbeidsmiljø

Uansett hva du skulle finne på, aldri overvåk dine ansatte.

Lederverktøy

Slik unngår du å ansette feil person

Selv om du skulle være så heldig å kuppe en strålende kandidat, kan hele ansettelsesforholdet rakne dersom innfasingen svikter.

Lederverktøy

Sjefen (50) bygget chatbot på 20 minutter

Slik kan du teste ut ny, avansert teknologi som kan optimalisere bedriften din - helt uten IT-kompetanse.

Lederverktøy

Slik knekker du skrivekoden

Du har kanskje vært der selv? Du har mye på hjertet og har skrevet alt ned. Men ingen er ­interessert i å lese. Fortvil ikke. Det er mulig å knekke skrivekoden.

Lederverktøy

Slik øker du kvinneandelen i mannsdominerte bransjer

Sliter bedriften din med å få kvinnelige søkere til utlyste stillinger? Da er det kanskje på tide å se på hvordan arbeidsplassen gjenspeiles på digitale flater.

Lederverktøy

Slik beskytter du bedriften din mot dataangrep

Teknologidirektør i Microsoft og sjef for nettsikkerhet, Diana Kelley, forklarer de nyeste angrepsmetodene til hackere og hvordan bedriftsledere kan unngå dem.

Lederverktøy

Teknologiekspert– Forskjellene mellom B2B og B2C har blitt visket ut

Tidligere Itch-sjef, Eirik Norman Hansen, har samme forventinger til kundeopplevelser, enten han er på jobb eller hjemme.

Lederverktøy

Slik knuser du ubevisste fordommer på arbeidsplassen

Vi har alle en hel del fordommer og handler ubevisst ut i fra dem hele tiden. Men jo mer man øker bevisstheten, jo mindre styrer de valgene våre.

Lederverktøy

Lederen får ofte skylda for stress på jobben

755.000 arbeidstakere har vært stresset på jobben i løpet av det seneste året, ifølge ny undersøkelse. Nesten halvparten skylder på lederen.

Lederverktøy

Sertifisert sunnhet og velvære

Internasjonale velværesertifiseringer av kontorbygg kan ikke bare gi deg sunnere ansatte. De kan gi deg bedre økonomiske resultater, mener interiørarkitekt.

Lederskap og vår evige drøm om frelseren

Lederskap er blant de temaene som vi mennesker beærer med mest tankevirksomhet. Aviser, bøker og magasiner fylles av de «hotteste» teoriene. Står resultatene i forhold til innsatsen? Jeg tviler sterkt. H. C. Andersens eventyr om keiserens nye klær er like aktuelt.

Lederverktøy

– De som kontrollerer følelser får bedre resultater

Lederverktøy

Slik lager du gode varslingsrutiner

Lederverktøy

– Ta tak i baksnakk­ingen tidlig

Hvis noen kommer til deg med ønske om å baksnakke, står du i posisjon til å gjøre noe med problemet, ifølge kommunikasjonsrådgiver Ingrid Prillard.

Lederverktøy

ReferansesjekkSlurv kan bli dyrt for bedriften din

Lederverktøy

Krisehåndtering– Det må være personlig

Kriserådgivere fôrer sine kunder med for mange standardsvar. Men det kreves en ekstra innsats for å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det, når du skal håndtere kriser på en god måte.

Lederverktøy

Ny bokSlik skaffer du deg politisk innflytelse

Katrine Gramnæs gikk fra å jobbe på Stortinget til å bli lobbyist. Nå røper hun lobbytriksene i ny bok.

Lederverktøy

Selv de små kan bli innovative

Det er fullt mulig å skape reell innovasjon med base i Norge, mener Øyvind Birkenes i Airthings.

Lederverktøy

– Ledere kan ikke nok om strategi

Lite ressurser, dårlig kommunikasjon, uklare roller og ufullstendig kunnskap gjør at tre av fire bedrifter går glipp av potensiell lønnsomhet.

Lederverktøy

TeamledelseIkke stå i veien for teamet ditt

Forskjellsbehandling, selvsentrering og fravær av ledelse er de vanligste hindringene for utøvelse av god teamledelse, hevder ledelseskonsulent.

Lederspeilet

Kahoot-gründer Åsmund FurusethSpill-­kometen

Han ble leder for et selvstartet selskap da han var 25. Det ble nedlagt etter sju år og aksjonærene tapte sine investeringer. Rett etterpå ble han leder for Kahoot, som han også var med på å starte, til dels med samme investorer. Hva er Åsmund Furuseths hemmelighet?

Lederverktøy

Slik ­investerer du ­i startups

Investorer som går inn i tidligfase skal være en støttespiller, ikke en maktspiller.

Lederverktøy

DigitaliseringHar du orden i eget hus?

«Orden i eget hus» og god informasjons­forvaltning trekkes fram som én av seks strategiske utfordringer i en ny undersøkelse.

Lederverktøy

Kommunikasjon trumfer ­kommando

Hver tredje norske medarbeider gir sin nærmeste leder strykkarakter for ledelse.

Lederverktøy

GDPR innføres i dagTre av fire finner ikke igjen personopplysninger

For dårlige søkeløsninger er én av forklaringene på at viktig informasjon på intranettet, i mailen eller i andre løsninger ikke gjenfinnes, mener Intellisearch–sjef.

Lederverktøy

Test deg selvBruker du stresset til noe positivt?

Hvis du ser på stress som noe uønsket er sannsynligheten stor for at konsekvensene også blir negative.

Lederverktøy

Ny undersøkelseDette er god lederkommunikasjon

Norske arbeidstakere vil ikke snakke om ­framtiden. Men vi må vite at vi blir sett og hørt.

Lederverktøy

Lær deg å lede deg selv

Mange ledere strever med å få tid til det viktigste – lederoppgavene.

Lederverktøy

Offentlig digitaliseringVil ­stimulere til økt bruk av sky­tjenester

Regjeringen ønsker at offentlig sektor skal få mer igjen for bruk av skytjenester og etablerer en offentlig innkjøpsordning, en markedsplass, for tjenester i skyen. Det offentlige gjør lurt i å innta skyen trinnvis, anbefaler skyleverandør.

Lederverktøy

Moderne ledelse– Må skrote utdaterte lederstiler

Skal du sikre vekst også i fremtiden, må du våge å tenke nytt om hvordan bedriften skal ledes, mener konsulenter.

Lederverktøy

SelvutviklingDisse filtrene begrenser oss

Vi mangler åpenhet og ydmykhet overfor alternative løsninger, noe som bremser både for læring og utvikling. Dette må ledere ta alvorlig, og de kan starte med seg selv, hevder Lene Fjellheim i CoachTeam.

Lederverktøy

Virksomheters bruk av droner– Terskelen for hva som er person­opplysninger er lav

– Så snart virksomheten tar i bruk drone med kamera, må bruken av dronen vurderes etter reglene om behandling av personopplysninger, sier advokatfullmektig Elisabeth Krauss-Svensrud.

Lederverktøy

Hacking– Du kan bli offer for sosial manipulering

I disse smarte it–tider kan du fortsatt bli hacket på gamlemåten – gjennom å bli lurt av folk som tar seg inn på arbeidsplassen. – Vær på vakt, anbefaler sikkerhetsekspert.

Lederverktøy

Teknologiske endringer– Resultatene er viktigst, ikke verktøyene

Nye verktøy vi tar i bruk endrer måten vi jobber på. Selv om endringer kan være vanskelige å gjennomføre i organisasjoner, er det viktig at vi søker kunnskap og er med der det skjer, hevder Rambøll–leder.

Lederverktøy

– Av og til er det greit å bryte reglene

Regler er trygge og gode, ikke minst viktige i krisesituasjoner. Men minst like viktig er evnen og muligheten til å bryte dem.

Lederverktøy

Slik er ­fremtidens ledere

Trives du med uklare rammer og konstant endring – og mestrer du uoversiktlige og komplekse ­situasjoner bedre enn andre? Da er du en leder for fremtiden, hevder konsulenter fra Assessit.

Lederverktøy

Slik tar du ledelsen i familien – på jobb

Å lede personer som tilhører familien kan by på problemer: Ansatte kan oppleve at barna eller kjæresten din får førsteprioritet.

Lederverktøy

Estetisk lederskapNår sansene raffineres

Estetikk har allerede satt sitt preg på hvordan vi utøver ledelse. Resultater av forskning på hjernen har dessuten vist oss at vi kan bruke elementer av det estetiske til videreutvikling av vårt lederskap, hevder konsulent Jørn Bue Olsen.

Lederverktøy

Fremtidens endringsledereMå ha mot til å eksperimentere

Ledere står overfor store utfordringer, og trenger å tilegne seg kompetanse om endringsledelse, slik samfunnet utvikler seg. Mye av nøkkelen til å lykkes ligger i mot, hevder lederutvikler.

Lederverktøy

Slik kan du bli en bedre forhandler

Vær forberedt, vær åpen og ikke legg alle argumentene dine i samme kurven. Da er sjansen bedre for et godt forhandlingsresultat.

Lederverktøy

Debriefing kan være veien til læring og utvikling

Men det er ikke nok å snakke om hva som gikk galt. Kommunikasjon, tilbakemelding og samarbeidsklima er minst like viktig.

Lederverktøy

– Du har alltid tid til etikk

Ledere har en tendens til å legge vekk ting de ikke er dyktige til. Etikk og samfunnsansvar er dessverre blant områdene de mangler kompetanse på, hevder etikkekspert.

Lederverktøy

God kommunika­sjon ­starter lenge før du åpner munnen

Hva du sier og hvordan du sier det er viktig, men mange glemmer hvorfor.

Lederverktøy

– Kreativitet kommer ikke av seg selv

Vil ha kreativ tenkning inn i timeplanen ­- allerede i barneskolen.

Lederverktøy

Salg og markedsføring– Gullalderen for tradisjonelt salg er over

Jo lenger du utsetter å gjøre digitale endringer i ditt salgs- og markedsføringsarbeid, desto mer brutale vil endringene bli når du må gjøre dem, hevder markedsføringsekspert.

Lederverktøy

Talentutvikling– Unngå å skjære alle over én kam

Lederutvikling er preget av for mye tilfeldighet og samlebåndstenking. Skal man få noe ut av det må man gå systematisk til verks, mener ekspertene.

Lederverktøy

Tilbakeholden ledelseGir du, så får du

Har du nok is i magen til å være tilbakeholden, til­pasningsdyktig og vise måtehold når du leder dine ansatte? Såkalt «Modest Leadership» er et viktig suksesskriterium for ledere, mener lederutvikler.

Lederverktøy

NettstedsutformingVet du hva folk sier om nettstedet ditt?

– Vi må lage nettsteder ut fra hva folk prøver å finne eller gjøre, og ikke ut fra hva vi har lyst til å fortelle. Brukerorienteringen gir mest verdi, både for folk og for oss, sier Kari Hamnes, som er seniorrådgiver i Netlife.

Lederverktøy

Jobbhelserapport– Balanse mellom jobb og privatliv viktigst

Skal du velge én ting for å bidra til å bedre ansattes helse og livsstil, bør du som arbeidsgiver først og fremst bidra til balanse i de ansattes liv. Det er langt viktigere enn tiltak som trenings­fasiliteter og kurs i stressmestring, ifølge resultater som fremkommer i Staminas jobbhelserapport.

Lederverktøy

Lederutvikling– Adferd endres gjennom refleksjon og handling

Patentstyret har oppnådd gode resultater i sitt arbeid med lederutvikling. Nå søker de å bli enda bedre.

Lederverktøy

Hvordan håndterer du vanskelige relasjoner?

Det ligger muligheter for selvutvikling i hvordan du håndterer vanskelige relasjoner, mener ekspert.

Lederverktøy

NettskytjenesterIngen rosa sky for én av fire nyfrelste brukere

Lederverktøy

Finn din ­naturlige røst gjennom stemmetrening

– Alle kan endre stemmen sin, sier logoped Nina Helleland. Se video.

Lederverktøy

Slik gjør du endrings­planene dine virkelige

– En endringsprosess er ikke en sjekkliste – det er kontinuerlig arbeid som må opprettholdes hele tiden, sier BI-professor Bjørn W. Hennestad.

Lederverktøy

På vei mot bedre selvfølelse

God selvfølelse er en viktig lederegenskap, men hvordan vet du om du har det? Og kan det trenes opp? Konsulent Gro Mykkeltvedt gir deg svarene.

Annonse
Annonse
Annonse