Annonse
138361924_busin.jpg

Kunnskap gir vekst!

Professor Roubini, også kjent som "Dr. Doom", har vært i landet igjen. Han forutså finanskrisen mens andre forstå seg påere fremdeles nøt champagnen - og nå formaner han: "Dere som tror at krisen snart er over - tro om igjen"! Bunnen er ikke nådd, bølgen av konkurser vokser fremdeles og antall arbeidsledige har på langt nær nådd det nivået som blir fremtidsrealitet.

Jeg tror han. Jeg tror det er nødvendig at både bedrifter, enkeltmennesker og ikke minst politikerne tar inn over seg denne virkeligheten og snarest tar ord til handling!

Jeg tror fremdeles at bedriftene har god tid på seg til å sette en strategisk kunnskaps- og utviklingsagenda for forretningsvirksomheten og for sine medarbeidere. Dette er en dyd av nødvendighet for å møte nye krav fra det fremtidige markedet. Det er tid til dette nå!

Det er nå enhver HR, personal- og kompetanseutviklingssjef bør sette seg ned for å analysere fremtidens kompetansebehov for sine medarbeidere og bedriften. Det er nå det er tid og rom. Når markedet etter hvert begynner å løpe igjen har man ikke lenger tid til denne aktiviteten.

Å tilby etterutdanningskurs, formell videreutdanning og kompetansehevingstiltak i krisetider, er langsiktige investeringer. Kunnskap gir makt, posisjonering og ikke minst vekst! Bruk dette virkemidlet og bruk det riktig.

En måte å gjennomføre denne strategiske analysen på, er å definere hva slags kompetanse bedriften trenger i fremtiden, og videre å gjennomføre en analyse på hva slags kompetanse bedriften sitter på i dag.

Gapet vil gi bedriften verdifull oversikt og kunnskap over hva slags kompetanse bedriftens humane kapital besitter og hva som trengs å utvikles og endres for å møte nye krav og markedsbetingelser.

Dernest bør man definere hvem som sitter med kritisk nøkkelkompetanse som bedriften trenger i fremtiden - kanskje helt andre enn i dag - og hvilken type kompetanse som ikke lenger er nødvendig og relevant.

Et suksesskriterium i en slik prosess er å finne balansepunktet mellom den enkelte ansattes behov for utvikling og bedriftens mål. Dette kan ikke oppnås uten en god relasjon og dialog mellom leder og medarbeidere, og er en lederkunst som kan oppnås ved hjelp av både kunnskap og erfaringsbasert trening.

Markedet er fullt av profesjonelle tilbydere av både kurs, formelle studier og lederutvikling. Bruk disse - og gjør det nå. Bruk de som rådgivere i prosessen, som studieveiledere og som leverandører av det kompetanseutviklingsbehovet bedriften har innen ulike fag og nivåer!

Annonse
Annonse