Annonse
sjef_samtale.jpg

Den gode selgeren

 • Høy egodrive, dvs. vilje, kraft og evne til å gjennomføre rådgivningsprosessen.
 • Psykisk styrke, gjennomslagskraft og konkurranseinstinkt. Slitesterk. Takler press og stress.
 • Personlighet, karisma, utstråling.
 • Teknisk ærlig. Rådgivende løsninger for kunden.
 • Teknikk og ferdighet.
 • Ambisjoner og resultatorientert.
 • Motivasjon. Det skal gi en god følelse etter å ha gitt kunden dine aller beste råd.
 • Uredd.
 • Kompetansen må være av ypperste kvalitet
 • Kreativitet. Tenke nye tanker og gå nye veier i prosessen innenfor sikre rammer. Når det virkelig hardner til, vil en dyktig selger finne kreative løsninger i forhold til krav og forventninger. En dårlig selger finner alle mulige unnskyldninger for at han/hun ikke oppnår forventet resultat.
 • Tempo og arbeidskapasitet.
 • Rådgivning er 100 prosent personavhengig.
 • Selgere er selvstartere, tar selv initiativ i hele prosessen, fra start til mål.
 • Selvtillit, må ha tiltro til seg selv, før man kan bygge opp tillit i kundens bevissthet.
 • Evnen til å mestre suksess og motgang er helt nødvendig.
 • Evnen til å sette seg høye, men realistiske mål.
 • Karakter og stil, en bevisst personlig fremtreden, stabil personlighet, ambisjoner, effektivitet, innlevelsesevne, mellommenneskelig kompetanse.
 • Grunnleggende kunnskap om lederskap og management.
 • Psykologi og atferd – tema for innsikt.
 • Behersker intervjuteknikk, og kunsten å føre en samtale. Lytte aktivt.
 • Selger må tilpasse seg med riktig kommunikasjonsstrategi, alt etter hvem han har kontakt med i organisasjonen: Bevisst atferd må tilpasses andres verdier, attityder, holdninger, normer, roller, status og gruppedynamikk.
 • Følge opp sine kunder, man må (og skal) involvere seg.
 • Man må bevise gjennom sitt arbeid - egenskaper, ferdigheter og kunnskaper - at man er en dyktig selger.

 

Annonse
Annonse