Annonse
138433412_busin.jpg

Hvordan ansette den perfekte selgeren

Den rette kandidaten er ikke nødvendigvis hun som har den rette utdannelsen eller han som har jobbet på de rette stedene. Personlig egnethet spiller en større rolle i salg enn i andre yrker. Dette vet de beste selgerne og i jobbsøkeprosessen vil de benytte det til sin fordel.

Det å være jobbsøkende selger handler i bunn og grunn om å selge seg selv. Hvis kandidaten ikke klarer å selge seg selv kan man heller ikke stole på at han klarer å selge noe for sin arbeidsgiver.

Personlig oppmøte

Vår mann starter innsalget allerede når søknaden skal leveres. Han sender ikke søknaden på e-post eller i posten. Han leverer den personlig, sammen med et solid håndtrykk og et bredt smil. På den måten skiller han seg fra de andre. Det faktum at han også har bilde av seg selv på søknaden og CV gjør at han er sikker på å bli husket i etterkant.

«Ahhh, det var han som leverte søknaden personlig.» sier du når du blar i gjennom søknadene etterpå. Ditt inntrykk var helt sikkert positivt og vår mann havner i kategorien for nærmere gjennomsyn.

Alle andre kandidater vil etterpå bli målt opp mot vår mann som leverte personlig. På den måten har han også klart å eliminere en del gode konkurrenter som kanskje ikke behersker kunsten å søke jobber like godt som ham selv.

Søknad og CV

Når første utvelgelse av kandidater er ferdig er det klart for et nærmere gjennomsyn. Nok en gang kommer bildet av vår mann frem. Dine tanker vil gå tilbake til da han personlig leverte søknaden og du vil ha det inntrykket i tankene når du leser søknaden og CV-en.

Han har satt seg godt inn i din bedrift og hva dere jobber med. Han viser gode kunnskaper og trekker sammenligninger til sin bakgrunn og erfaring. På den måten viser han en form for bransjetilhørighet som gjør det mer positivt og interessant for deg å lese. Du vil bli interessert og får lyst til å vite mer om denne mannen.

Som et spenningsmoment og for å øke sjansen for å komme i til et intervju vil han fortelle at han har laget en plan for hvordan han vil håndtere jobben. Denne planen vil han legge frem og gjennomgå på et eventuelt intervju.

Intervjuet

Vår mann er en selvskreven kandidat til et intervju. Han vil svare på innkallelsen med stor positivitet og forteller at han gleder seg til å treffe deg igjen og legge frem sin plan for hvordan han vil håndtere jobben. Han vet at hans unike gjennomføring og fremtoning så langt har imponert deg og han er nok ganske sikker på at du også ser frem til dette møtet.

Han kommer i god tid til intervjuet. Når du kommer mot ham vil han møte deg med det samme smilet og håndtrykket som du husket fra han leverte søknaden, etterfulgt av et "Takk for sist!".

Dere setter dere ned i intervjurommet og du oppdager snart at han tar kontroll på intervjusituasjonen. Han starter med å stille interessante spørsmål om bedriften og viser et stort engasjement for det du driver med. Han fortsetter å trekke svarene du gir inn i sin tidligere erfaring og viser at han er en god kandidat til stilingen.

Han tar selv initiativet til å gjennomgå sin egen CV og snakker i meget positive ordelag om sine tidligere arbeidsgivere og erfaringer. Du stiller noen spørsmål, og alle svarene du får er velformulerte og gjennomtenkt. Han viser at han er godt forberedt og at han har klare svar på alle spørsmål.

Han venter med planen for hvordan han skal håndtere jobben til du spør, fordi han vet at den blir et høydepunkt og at du ser frem til å høre hva han legger frem. Han er energisk og viser stor glede og iver mens han forteller. Han gir deg et gjennomarbeidet dokument som beskriver alle hans tanker og teorier i detalj mens han gjennomgår hvert punkt.

Han viser en enorm selvsikkerhet, han er velbalansert i sin uttrykksform, uten å virke overmodig eller arrogant.

Etter endt intervju sitter du forhåpentligvis igjen med et forsterket positivt inntrykk, en klar indikasjon på at han er den rette kandidaten og konkrete håndfaste dokumenter som styrker hans kandidatur ytterligere.

Utvelgelsen

Etter at intervjuprosessen er ferdig er antallet søkere redusert til noen få gode kandidater. Jeg vil anta at vår mann er en av dem. Du er klar for å sjekke referanser. Vår mann har naturlig nok informert sine referanser om at du kan komme til å ringe så de er godt forberedt. Referansene er naturligvis gode og underbygger det inntrykket du har av kandidaten.

Det er i denne siste runden med utvelgelser at de mange små tingene vår mann har gjort kommer til sin rett. Veldig ofte sitter du igjen med flere forholdsvis like kandidater. Det vil da være personlig egnethet som skiller dem, og den som har vist størst personlig egnethet, størst interesse og har vært best forberedt vil være den som til slutt får tilbud om jobb hos deg.

Annonse
Annonse