Annonse

Den tredje Orkla-krigen

For seks år siden gikk Finn Jebsen av som konsernsjef i Orkla. Han har i tråd med det som er regnet for god takt og tone når en sjef forlater et selskap med en solid sluttpakke, ikke uttalt seg om den nye ledelsen i selskapet. Jebsen har imidlertid sittet på tribunen og fulgt godt med. I dag reiser han seg og synger ut mot styreleder Stein Erik Hagen som han hevder har hatt sin besøkelsestid i selskapet.

Stein Erik Hagen begynte å kjøpe seg opp i selskapet i 2000 sammen med Christen Sveaas og Johan H. Andresen. De toget inn med krav om en sterkere eierstyring og gjorde det klart at de ikke var særlig begeistret for at Orkla skulle fortsatte som det konglomeratet Jens P. Heyerdahl hadde bygget opp gjennom 20 år. Vel var Orkla en pengemaskin og landet største privateide selskap. Men de nye eierne hevdet at aksjekursen ikke avspeilte de faktiske verdier. Børsfolket jublet. Ved salg og oppsplitting ville aksjekursen stige.

Langsiktig eller kortsiktig

Jens P. Heyerdahl sto for en helt annen linje. Han ville kjøre videre langs de spor han hadde fulgt. Langsiktig verdiskaping, ikke jaging etter høy aksjekurs og kortsiktig gevinst, var Heyerdahls strategi. Han innså at han kom til å tape kampen mot de nye eierne og gikk inn for en planlagt og beskjeden palassrevolusjon. I 2001 trakk han seg som konsernsjef. og hans høyre hånd gjennom flere år, Finn Jebsen, tok over styringen. Heyerdahl flyttet til et kontor lenger nede i gangen, og i mediene ble det spekulert på hvem som egentlig styrte selskapet. Det endte med at Heyerdahl måtte pakke seg ut av kontoret. Da var den første Orkla-krigen over.

Finn Jebsen har aldri vært Stein Erik Hagens mann. Hagen fortsatte å kjøpe seg opp i selskapet og fremsto som en stadig mektigere eier. I 2005 falt Finn Jebsen i den andre Orkla-krigen som saklig sett dreide seg om oppkjøpet av Elkem, Rec og Sapa. Den foregikk om lag i et år i mediene, blant annet ved at de ble satt Norgesrekord i styrelekkasje. Vi kunne lese interne styredokumenter med evaluering av Finn Jensen på nettet.

Dag Opedal ble konsernsjef i 2005 og selskapet gikk inn i en periode som ikke var preget av offentlig strid. Opedal valgte å trekke seg i fjor. Denne gang skjedde det uten dramatikk. I september i fjor overtok Bjørn M. Wiggen som konsernsjef.

I en kronikk i Aftenposten i dag skriver Jebsen at i perioden 1. januar 2001 til 1. januar 2006, altså i den perioden han var konsernsjef, steg aksjekursen i snitt 16 prosent hvert år. Det var tre ganger mer enn børsen steg i det aktuelle tidsrom. Nå har børskursen falt fra 59 til 53 kroner og «over nesten fem år er avkastningen tilnærmet null når man også tar hensyn til utbytter, mens Oslo Børs ligger 13 prosent høyere», skriver Jebsen. Han mener det er styret og først og fremst den største eieren og styreleder Stein Erik Hagen som har ansvaret for de feilbeslutninger som har ført til den dårlige lønnsomheten. Han hevder Orkla mangler en tydelig strategi og at Hagen gir motstridende beskjeder om hva han vil med selskapet.

«Ikke lid mer»

Jebsens ramsalte kritikk munner ut i en oppfordring til 77 prosent av aksjonærene om ikke å «lide mer». Jebsen kan ikke tolkes på annen måte enn at han oppfordrer til et aksjonæropprør som fører til at Stein Erik Hagen kastes som styreleder.

Det naturlige ville være at Stein Erik Hagen forsvarte og forklarte Orklas strategi og trakk fram det han mener taler for at Orkla er på rett vei mot bedre lønnsomhet. Istedenfor stuper Hagen inn i en offerrolle. Han hevder det er satt i gang en svertekampanje mot ham og at det er Finn Jebsen og hans folk i hans krets som står bak. Hovedoppslaget i Dagens Næringsliv er at Hagen blir oppringt av en mann med forvridd røst som ber ham selge seg ned i selskapet og gå av som styreleder. Det er nummeret før han sier at han ikke kan utelukke at det er Jens P Heyerdahl som har fått noen til å ringe.

På spørsmål fra DN om Jens P. Heyerdahl står bak, svarer han: «Jeg vil ikke nevne noen navn». Men at de er i Jebsens krets, er han ikke i tvil om.

Lusker ikke rundt

Finn Jebsen avviser blankt påstandene om at han står bak noen svertekampanje mot Hagen. Jebsen lusker ikke rundt og hvisker halvkvedede viser. Han leverer sitt sprengstoff i form av en kronikk, åpent og greit.

Hvem det er som ringer Stein Erik Hagen anonymt med forvridd røst, er ikke godt å vite. Det finnes en del folk som driver med den slags. Men at Finn Jebsen eller Jens P. Heyerdahl skal ha tauet inn en type av dette slaget, er for fantastisk. Det er ikke det denne saken handler om.

Stein Erik Hagen forteller til DN at oppringningene begynte etter offentliggjøringen av Elkem-salget til Kina for to uker siden. Hagen benekter også påstander om at han styrer Orkla eneveldig med sine 23 prosent av aksjene i selskapet.

Den tredje Orkla-krigen kan ha startet. Det er mulig Stein Erik Hagen med 23 prosent av aksjene har så pass stor makt at det ikke blir noe krig. Sannsynligvis er Jebsens brudd på våpenhvilen mer enn et «takk for sist». Han har antakelig noen med seg på laget.

 

Annonse
Annonse