Annonse

Økonomiforvirring i Frp

I forrige uke lanserte Høyre sin sykehusreform som i korthet går ut på at sykehuskøene skal fjernes ved at de som blir stående i kø, kan gå til en privat klinikk og få legetjenestene de trenger. Staten betaler, men egenandelene vil øke. I samme uke klarte Siv Jensen å levere 180 graders snuoperasjon i sin holdning til dette utspillet fra Høyre. Først var hun sterkt i mot økningen i egenandeler og hevdet det ville gi usosiale virkninger. I Aftenposten lørdag er hun for Høyres nye helseplan fordi hun mener den betyr slutten på handlingsregelen.

Høyre har ikke regnet på hva reformen vil koste. Siv Jensen må mene at den blir spinndyr siden hun tror den vil spenne beina under handlingsregelen. I Dagens Næringsliv i dag anslår professor i helseøkonomi, Terje P. Hagen at det vil koste samfunnet to, tre milliarder kroner hvert år å fjerne køene ved hjelp av private aktører. Høyres nestleder Bent Høie faller ikke av stolen ved å bli konfrontert med det beløpet. Politikerne må bestemme seg for hva det skal koste å fjerne helsekøene. Det er her egenandelene kommer inn.

To, tre milliarder er ikke nok til å skrote handlingsregelen. Så de borgerlige må nok finne på flere kostbare reformer om Siv Jensen skal få sitt ønske om å begrave handlingsregelen oppfylt.

Hun sprer også forvirring om hvorfor Frp ikke vil la seg hemme av handlingsregelen. De siste årene har nestleder Ketil Solvik Olsen presisert gang på gang at det er investeringer Frp er opptatt av. Frp vil bruke radikalt mer til vei og jernbane, for eksempel. Ved å kjøre på investeringslinjen, har Frp oppnådd en viss forståelse for at man ikke må låse seg fullstendig til handlingsregelen. Det kan tenkes at investeringer i Norge vil være samfunnsmessig mer lønnsomme enn å plassere pengene i utenlandske aksjer. Å bygge ut veier og jernbane vil også neste generasjon ha nytte av.

Slik Siv Jensen bruker investeringsbegrepet, roter hun det til. Når Høyre vil satse på et kraftig løft i antallet behandlinger, mener hun det er uttrykk for en ny erkjennelse av at «det kan være verd å ta en stor investering med en gang, fordi det vil lønne seg på lang sikt».

Å la pasienter slippe å stå i kø en eneste dag, er ikke en investering. En kø er en måte å regulere et tilbud på. Når det ikke skal være køer, koster det mer - et par milliarder ekstra mener helseøkonomer. Dette er ikke investeringer. Det er å bruke oljepengene her og nå. Riktignok kan det være fornuftig å kutte ned en del køer, særlig hvis folk blir sykemeldt mens de står i kø. Det kan endatil være fornuftig å øke egenandelene for en del inngrep som det ikke haster med.

Det vil være i Frps egen interesse å skjerpe argumentasjonen for å nå fram med kravet om at det skal brukes mer penger på en del områder. Å snakke om å bryte handlingsregelen når det gjelder helse og omsorg, er et blindspor.

Aftenposten har en artikkel i dag om at dagens unge må jobbe mer eller betale mer skatt dersom de skal kunne nye godt av de samme velferdstilbudene som sine foreldre. Det er all mulig grunn til å være varsom med bruken av oljemilliardene i en tid hvor vi begynner å se slutten på oljealderen.

Annonse
Annonse