Annonse

Styringskrisen ved OUS

Sjefen for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, fronter ikke lenge problemene ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Det er det ingen grunn til, for sykehuset har fått en ny ledelse som har sagt de skal klare å drive sykehuset ut fra de rammer som er gitt. Om de mener det fortsatt, er ikke godt å vite.

Styreleder Stener Kvinnsland som ble satt på i høst, uttalte endatil at det burde være mulig å komme i balanse uten å gå til oppsigelser.  Den nye sjefen for OUS, Bjørn Erikstein, har ikke sagt så mye offentlig ennå. Han har bare vært i jobben knappe to måneder, men i departementet fulgte han tett det som skjer rundt om på landets sykehus. Han var også en av de tre ekspedisjonssjefene som helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ga et utvidet ansvar for å følge utviklingen ved OUS.

Bjørn Erikstein har imidlertid vært lenge nok i jobben som sjef for OUS til at han nå er i ferd med å gå på sitt første nederlag. På møtet i desember maktet ikke styret å vedta et endelig budsjett. Helse Sør –Øst har godtatt et minus på 400 millioner. Men styret har ikke funnet ut hvordan de skal klare å gjøre alt de er pålagt uten at underskuddet blir større. Bjørn Erikstein fikk i oppdrag å finne ut av det til dagens styremøte. Det har han ikke greid. Han skriver til styret at «OUS står overfor usedvanlige store økonomiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av budsjettet for 2012». Han anslår at det er behov for å forbedre resultatet med 6-700 millioner kroner. Men han vet ikke hvordan de skal få det til.

Ærlig sak

Det er jo en ærlig sak. Realisme er aldri å forakte. Det var omtrent det samme Siri Hatlen sa. Hun pekte på at det ikke er et samsvar mellom de ressurser som stilles til disposisjon og de oppgaver som skal utføres. Det må investeres mer for å få tatt ut synergieffekter om noen år. Hun dokumenterte det i en langtidsplan som ingen ville vite av. I realiteten ble hun presset til å gå av. Hennes feil var at hun sa fra. Styret fortsatte som før. De pratet om å få ned kostander, men det var lite de fikk gjort. Underskuddet for 2011 ble på rundt en milliard.

Nå er en i samme situasjon. Hvis en fortsetter som nå, blir underskuddet i 2012 også på rundt en milliard. Bjørn Erikstein har imidlertid sagt fra på en pen måte. Og styret tåler selvsagt at en direktør ikke har løste problemene på vel en måned.

OUS har nå også fått Arbeidstilsynet på nakken. De krever dagbøter fra 1. mars dersom det ikke blir gjennomført strakstiltak mot farlige arbeidsforhold for rundt 150 millioner. I Dagbladet i dag tar KrF og Frp til orde for at Anne-Grete Strøm-Erichsen må gripe inn slik at ikke flere titalls millioner helsekroner havner via Arbeidstilsynet tilbake i statskassen. Glem det. En statsråd vil ikke gripe inn mot et tilsyn som gjør jobben sin.

For styreleder Stener Kvinnsland er budsjettet er saftig problem. Han sier til Dagens Næringsliv at han ikke har forhåndsgodkjent at direktøren skal legge fram et budsjett som en ikke har kontroll på. Han vil drøfte med styret i dag hva de skal foreta seg.

Styret har holdt på med budsjettet for 2012 siden mars i fjor. Det er ikke umulig at Kvinnsland lar det svive og gå fortsatt. I så fall basere styret seg på at det fortsett er slik ved OUS at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. De er ikke sikkert. De har fått et nytt styre for Helse Sør-Øst. Hvis de opptrer som et normalt styre, vil de gi beskjed om at styret skal vedta et budsjett med minus 400 millioner og de skal ha tindrende klart for seg hvordan de skal klare det.  Det holder selvsagt ikke å si at man godtar et budsjett med et underskudd på 400 000 millioner men at man «håper det ikke blir på en milliard». Det er i praksis det Erikstein sier.

Meldt seg ut

De ansatte har meldt seg av ut av budsjettprosessen. De konstaterer at det ikke er mulig å gjøre den jobben som forventes for de midler som er stilt til disposisjon.

Kvinnsland sier til DN at han ikke kan garantere at resultatet for 2012 ikke blir dårligere enn minus 400 millioner kroner.

– Jeg kan se til at en prøver så riktig og så mye som mulig, sier han.

Det holder ikke. Så blodfattig kan ikke et styre være. En styreleder bør ikke tro på eventyr som har med det han har ansvar for å gjøre. Styret er på overtid med å få kontroll med budsjettet. Slik som situasjonen er nå, bør de vedta et budsjett på minus en milliard. Hvis Helse Sør-Øst ikke kan godta det, får enten gi styret sparken eller si seg enig med styret. Da er det helseministeren som har et problem.

Styret i OUS har selvsagt også muligheten til å bestemme seg for at det skal kuttes kraftig i en eller flere klinikk slik at ventelistene blir betydelig lengre. Da kan en ikke si at dette ikke skal gå ut over pasientene. Det er jo nettopp det det gjør.

Det var mulig å forstå hva Siri Hatlen mente. Hun sto for et tydelig lederskap. Hva Bjørn Erikstein og Stener Kvinnsland står for, er det ikke lett å bli klok på. At de håper å klare budsjett og vil gjøre sitt beste, er det ingen grunn til å tvile på. Men mener de sykehuset har de ressurser som trengs for å få gjort den jobben de er pålagt? Ja eller nei?

Annonse
Annonse