Annonse

Norge og Brasil på bærekraft-toppen

Konsulentselskapet BCG har utviklet en metode for å sammenligne og vurdere lands bærekraftige økonomiske utvikling – på engelsk forkortet til SEDA – Sustainable economic growth assesment. 

Det finnes allerede en mengde rangeringer land i mellom. Mest vanlig er rene økonomiske sammenligninger. Den meste kjente er FNs HDI – Human Development Index – Indeks for menneskelig utvikling. Mens økonomiske rangeringer gjerne tar utgangspunkt i landenes BNP og produksjonen av varer og tjenester, vurderer FN også andre faktorer som utdanningsnivå og levealder. Norge har lenge vært helt i toppen på FNs HDI-målinger, i de siste har vi vært alle øverst.

BCGs SEDA trekker inn nok en dimensjon – bærekraft. Analysen er basert på å vurdere 10 faktorer: Inntjening (BNP per capita), økonomisk stabilitet, arbeidsliv, lønnsforskjeller, sivilt samfunn, offentlig styring, miljø, infrastruktur, utdanning og helse.

– Vi så at det var et behov for regjeringer å ha et verktøy som ikke bare vurderer et lands økonomiske vekst, men også landets velvære (well-being). Det er ikke alltid at økonomisk vekst gir et riktig bilde av landets utvikling. Økte inntekter er viktig, men ikke alltid nok for å møte et lands behov, sier Douglas Beal, som leder BCGs SEDA-utvikling. 

Det finnes også en del målinger som vurderer et lands muligheter for å starte en bedrift, nivå på miljøtiltak, konkurransevennlighet, innovasjonsevne, korrupsjon og demokratiske rettigheter. Til forskjell fra andre slike målinger operer BCGs målinger over tre tidsrom: Dagens status, utviklingen de siste fem år, og landets kapasitet til å opprettholde og fortsette forbedringer over til neste generasjon. 

Norge topper listen som viser dagens status og bærekraft over lang tid. Brasil topper listen som har vist størst framskritt de siste fem årene (se figur).

BCGs undersøkelse viser at en del utviklingsland har vært flinkere til at landets innbyggere får ta del i landets velstandsutvikling enn i en del utviklede land. Brasil skiller seg positivt ut sammenlignet med de andre Bric-landene. (Bric – Brasil, Russland, India og Kina).

Men også en del andre land overrasker på rangeringen over en positiv utvikling de siste fem årene. Rwanda er vel et land de fleste forbinder med folkemord og tragedier de siste årene. Likevel skjer det en positiv utvikling i landet. Også Etiopia skiller seg ut som et land som scorer over 90 poeng på denne listen.

Norges nærmeste samarbeidsland i Afrika, Angola, kommer nest best av land som har hatt positiv utvikling de siste årene. I Asia er det Kambodsja, Indonesia og Laos som skiller seg ut. I Europa er det bare Polen og Albania som scorer over 90 av 100 poeng på denne rangeringen.

Som vanlig dominerer Norden og Nederland både dagens status og evnen til bærekraftig utvikling på sikt.

Annonse
Annonse