Annonse

429 ord om - Norske merkevarer

Nå er det bevist igjen. Norge glimrer med sitt fravær i Interbrands oversikt over verdens 100 mest kjente merkevarer. Orkla eier riktig nok merkevaren Carlsberg, men jeg regner ikke ølmerket som et norsk produkt i denne sammenhengen.

Det er ingen unnskyldning at vi er en liten nasjon. Både Sverige, Finland og Danmark er nemlig med på listen. Med Norges økonomi og velstand burde vi ha bedre forutsetninger enn mange andre land for å komme med på listen. Det kreves nemlig kapital for å skape merkevareverdier.

Det er viktig å spørre hvorfor vi ikke får det til. Er det mangel på kunnskap og erfaring? Mangler utøverne av kommunikasjonsfaget kunnskap om nøkkelen til vellykkede merkevarestrategier? Har høyskolene tatt fagområdet alvorlig? Har vi arbeidet lenge nok med merkevarebygging i norske bedrifter? Har norske bedrifter satt merkevarebyggingen inn et system som bidrar til kontinuerlig læring?

Verdens mest kjente merkevarer er ingen nykommere. De fleste kjente merkevarer ble introdusert for flere tiår siden. Mange har feiret sine 50 år. Noen til og med 100 år. De fleste er bygd opp ved hjelp av TV-reklame. Norge manglet TV som reklamemedium til for ca. ti år siden. Kan det ha påvirket vår mulighet til å bygge merkevarer.

Svaret kan også være å finne i norsk bedriftskultur. Vi er så like alle sammen at vi kan ha problemer med å underordne oss systemer og markedsdirektører som kjemper for å forvalte sterke merkevarer. Eller kan bedriftsledere og styrer for lite om kommunikasjon og merkevarebygging?

Svaret kan også finnes i vår tradisjonelle husmannsånd. Hos oss er gjerne det nødvendigste og rimeligste godt nok. Eller er det de store kjedene som har banket inn i hodene på oss at det er prisen som teller? Blås i utvalg og kvalitet.

Det er uansett for enkelt å skylde på at vi bare driver råvareproduksjon i dette landet. Hvis ledere og styrer hadde villet, kunne vi godt videreutviklet våre råvarer til merkevarer.

Havbruksproduktene har eksempelvis alle muligheter til å bli sterke merkevarer. Hvis havbruksnæringen tør og vil. Eksportutvalget For Fisk har midlene til å være døråpner, men industrien må også slippe kompetansen inn i både styrerom og markedsavdelinger og vise vilje til å investere i bygging av merkevarer. For sterke merkevarer kommer ikke gratis.

Det finnes lyspunkter. Aftenposten fortalte i sommer om Jarlsbergs store suksess på det amerikanske markedet. Nå skal eieren av merkevaren Jarlsberg satse på det europeiske markedet og gjør seg tanker om å selge Jarlsberg laks og jeans og andre norske produkter under samme varemerke. Her mangler det ikke fantasi og pågangsmot. Det trenger vi også.

Annonse
Annonse