Annonse
lisbeth_normann.jpg

– Bør klage inn lønnsforskjeller

En kvinnelig SFO-leder i Fredrikstad kommune vant nylig fram med sin klage på at mannlige lederkolleger i tekniske etater i kommunen var bedre lønnet. Nå oppfordrer Normann sine medlemmer til å klage inn ulikelønn.

– Dette var en svært viktig avgjørelse, og en seier for likelønnssaken. SFO-lederen har gått i bresjen og vist hva likelønn handler om. Det skal hun ha all ære for, sier Normann.

SFO-lederen hadde 25.000 mindre i lønn enn sine mannlige kolleger, til tross for likt ansvar, kompetanse og erfaring. Hun har i tre år kjempet for likelønn og fikk til slutt medhold for sin sak både hos Likestillingsombudet og hos Likestillingsnemnda.

– Mange kan være i samme situasjon som SFO-lederen i Fredrikstad. De bør vurdere å ta saken videre til Likestillingsombudet, sier Normann.

Hun håper kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon KS og Fredrikstad kommune støtter opp om Likestillingsnemndas vedtak.

– Jeg vil oppfordre KS, som er et talerør for kommunene, til å støtte opp om en slik positiv sak for likelønn. De må se på vedtaket som et fremskritt og ikke motarbeide det gjennom en anke, sier Normann. (©NTB)

Annonse
Annonse