Annonse
hanne_bjurstr__.jpg

Arbeidsgruppe skal vurdere bemanningsselskapene

– Vi vil oppnevne en partssammensatt gruppe for å se på forholdene i kommunesektoren. Det er kommunenes ansvar å sørge for å levere skikkelige tjenester. Men hovedansvaret ligger hos bemanningsselskapene. Dersom de ikke gjør en god jobb, blir det vanskelig for kommunene, sier statsråden.

Tirsdag møtte hun partene i arbeidslivet i et ordinært møte, men bruk av vikartjenester og sosial dumping ble et viktig tema i kjølvannet av Adecco-avsløringene.

Arbeidsgruppens mandat er ikke fastsatt, men Bjurstrøm sier at det er behov for å se på reglene knyttet til registrering av slike selskaper.

Bjurstrøm sier også at hun vil innkalle en del bemanningsselskaper til et eget møte.

Arbeidstilsynet var også med på tirsdagens møte. Hvordan tilsynet skal intensivere sine kontroller med bemanningsselskapene, var et av temaene som ble diskutert.

– Helt uakseptabelt

Administrerende direktør Sigrun Vågeng i kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS sier til NTB at det som er skjedd i flere kommuner den siste tiden er helt uakseptabelt.

– Når vi kjøper tjenester, legger vi til grunn at bedriftene som kommunene kjøper av, opptrer skikkelig. For å få orden på forholdene har KS bedt alle kommunene gjennomgå kontrakter. Vi vil også sette i gang en utredning om hvor mye kommunene kjøper tjenester for, hvem de kjøper fra og at de man kjøper fra har tariffavtaler med sine ansatte, sier hun.

Vågeng understreker at det er umulig å se for seg en offentlig sektor som ikke kjøper fra private.

– Må stramme inn

Leder i Unio, Anders Folkestad, sier til NTB at alle på møtet ønsker ordnede forhold, men at det er ulike syn på om virkemidlene for å få det til er tilstrekkelige. Selv mener han at bemanningsselskapene dumper lønn for å tjene penger.

– Det er nødvendig å stramme inn for å gjøre det vanskeligere å dumpe lønna slik at inntjeningen øker, slår han fast. (©NTB)

(©NTB)

 

Annonse
Annonse