Annonse
slappe_av.jpg

Dårligere arbeidsmoral? Tilfeldig? Neppe

Endringer i befolkningen kan nemlig ikke forklare ikke hvorfor andelen uføre øker, sier Røed til Dagens Næringsliv.

– Dårligere arbeidsmoral og tøffere arbeidsliv er årsaker til at flere blir uføre, tror han.

Ifølge Røed og hans kollega Bjørn Bratsberg oppveier effekten av økt utdannelse aldringseffekten når det gjelder utviklingen i uførhet. Røed påpeker at når de korrigerer dataene for endringer i alder og utdannelse, står de fortsatt igjen med en økning i uføreandelen. De to har undersøkt data for årene 1994 til 2006 for personer i alderen 29 til 62 år – født i Norge og med to norskfødte foreldre. Dermed utelukker de at økt innvandring alene kan forklare at andelen uføre øker.

Røed tror en mulig forklaring er at arbeidsmoralen er svekket, slik at terskelen for å motta uføreytelser er redusert. Annen forskning viser nemlig at trygd «smitter» ved at tilbøyeligheten til å motta stønader øker når flere i lokalmiljøet er trygdet.

Overfor DN peker han også på at arbeidslivet er blitt tøffere.

– Det fysiske arbeidsmiljøet er vel heller blitt mindre belastende, men mange opplever at jaget er blitt større og at presset på å redusere kostnader gjør at det er mindre rom for arbeidstagere som har redusert produktivitet, sier Knut Røed.

Annonse
Annonse