Annonse
kvinne_speil_as.jpg
Det er samfunnets stereotype kjønnsrollemønstre som hindrer kvinner i å jobbe heltid, mener FNs kvinnekomité.

Deltidsarbeid: – Norge bryter en menneskerett

Rundt 40 prosent av alle kvinner i arbeid jobber deltid i dag. I 1972 var det 46 prosent, skriver Dagsavisen.

Etter at LO-leder Gerd Kristiansen kritiserte kvinner, og påsto at de brukte morsrollen som unnskyldning for å være hjemme, har debatten handlet for mye om sårede småbarnsmødre og følerier, mener postdoktor Helga Aune ved Institutt for offentlig rett. Aune kommer nå med en bok om deltidsarbeid.

– Deltidsarbeid er et følelsesladet tema. Men det er slik at de som velger å jobbe deltid, tar et rasjonelt valg ut fra rammene samfunnet gir dem, sier hun til Dagsavisen.

Det er disse samfunnsstrukturene som er avgjørende for utviklingen, mener hun.

– FNs kvinnekomité er klar på at deltidsarbeid ikke alltid er et uttrykk for frie valg. De har gjentatte ganger bedt norske myndigheter motarbeide sterotype kjønnsrollemønstre som hindrer frihet. Selv om vi har gjort en del når det gjelder deltid, har vi egentlig bare behandlet symptomene, ikke problemet, sier hun til avisen.

Annonse
Annonse