Annonse
eldre_sjef.jpg

Eldre presterte best

Eldre ansatte er dyktigere å jobbe sammen i team enn yngre medarbeidere. Et annet fortrinn hos medarbeidere med erfaring, er at de har bedre forutsetninger for å håndtere uforutsette problemer. Det viser funn gjort av forskere ved et universitet i Mannheim i Tyskland som er omtalt i Daily Mail og hos e24.se.

Forskerne konkluderer med at de eldre medarbeidere er mer effektive enn de yngre. 

Det er en studie av en gruppe ansatte hos Mercedes-Benz som danner grunnlaget for forskningen, og selv om studien viser at eldre oftere gjør småfeil på jobbn, så kompenseres dette ifølge forskerne av at gruppen som sådan sjeldnere gjør alvorlige feil.

Det er en vanlig påstand at eldre medarbeidere er mindre produktive enn yngre, men dette er en påstand Mannheim-forskerne altså stiller spørsmål ved. De mener tvert imot at det er sannsynlig at de yngre er mindre produktive enn sine eldre kolleger. I hvert fall i yrker med lav fysisk belastning.

 

Annonse
Annonse