Annonse
sykepleier__yur.jpg

Flere hender i pleie og omsorg ingen «kvikk-fiks»

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk sier rapporten viser at ingen enkelttiltak fremstår som «det eneste rette svar», selv om mange ønsker at det skulle være slik.

Hun sier at noen tiltak for å bedre arbeidsmiljøet noe overraskende ikke har hatt den effekten man skulle tro. Det gjelder blant annet fysisk trening, økt utdanning og redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon. Ingen av tiltakene har hatt den ønskede effekt, viser rapporten.

Derimot indikerer studiene at endrede arbeidstidsordninger kan slå positivt ut på både rekruttering, sykefravær og trivsel hos ansatte og brukere.

Resultatene i rapporten griper således direkte inn i den pågående debatt om turnusordningene ved de enkelte sykehjem, men Østerud understreker at det trengs langt grundigere evalueringer før det kan trekkes sikre konklusjoner.

Rapporten som er utarbeidet av forskerne, Tove Midtsundstad og Hanne Bogen, viser at det bør forskes mer om hva som er godt lederskap innenfor pleie og omsorg og hva som påvirker tilgangen til godt lederskap.

Direktør Østerud sier samfunnet vil kunne mangle opp til 40.000 årsverk innenfor pleie og omsorgssektoren i 2030 dersom det ikke lykkes å redusere forekomsten av uførepensjonering og tidligpensjonering i denne sektoren. Hun mener rapporten viser at pleie og omsorgssektoren har utfordringer som er større enn andre bransjer fordi tilbudet av arbeidskraft blir mindre og etterspørselen større. (©NTB)

 

Annonse
Annonse