Annonse
pensjonert.jpg

Grå hår ingen hindring

Unge under 30 år er sliterne på bunnen – sammenlignet med andre aldersgrupper – viser tall fra Nav, skriver Aftenposten.

Nær 70 prosent av de som har vært arbeidsledige i aldersgruppen 50-59 år er tilbake i jobb seks måneder etter at de sluttet å registrere seg hos Nav. For gruppen under 30 år er andelen 58 år.

– Det må bety at de har en kompetanse som er interessant for arbeidslivet, og at de er motiverte søkere. Sier seksjonssjef Hans Kure i Nav til Aftenposten.

Også i forhold til å gå ledig etter å ha mistet jobben kommer 50-åringene best ut. Langtidsledigheten er også lav for denne gruppen – om lag halvparten av hva den er for aldersgruppen 25-29 år.

Bare 1,7 prosent av 50-59 åringene var registrert ledige hos Nav ved utgangen av september.

Annonse
Annonse