Annonse
sliten_kvinne.jpg

LO åpner for å utvide egenmeldingsordningen

Det er resultatene fra enkelte forsøksprosjekter med utvidede sykmeldinger som gjør at LO mener at ordningen kan utvides, skriver Aftenposten.

Trine Lise Sundnes, LO-sekretær for helse, miljø og sikkerhet, mener at resultatene styrker organisasjonens syn om at medbestemmelse, tillit og ansvar gjør noe med arbeidstakernes tilstedeværelse og delaktighet.

– Derfor ønsker vi å prøve ut utvidet egenmelding i flere prosjekter før vi eventuelt fremmer forslag om å endre reglene på dette feltet, sier hun.

I en ny undersøkelse fra et stort norsk selskap går det fram at svært få arbeidstakere tar seg fri mer enn tre dager i strekk med full lønn. Det er også en stor andel som overhodet ikke har egenmeldt sykefravær i løpet av et helt år, og så godt som ingen bruker opp kvoten på 24 dager i året.

Men LOs motpart er ikke positiv til en utvidelse.

– Det er neppe aktuelt med regelendringer på dette området nå, sier NHO-direktør Liv Ragnhild Teig. (©NTB)

 

Annonse
Annonse