Annonse

LO ønsker ikke veto mot vikardirektivet

Vedtaket i sekretariatet mandag var enstemmig, skriver Fri Fagbevegelse.

– Lovlige ansettelsesvilkår, reelt stillingsvern og lovfesting av effektive håndhevingstiltak for likebehandling er en forutsetning for at LO skal støtte implementering av vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen i en pressemelding.

Han er bekymret for utviklingen i bemanningsbransjen.

– Det er en sterk vekst i antall vikarbyråer, og deler av bransjen må karakteriseres som useriøs. Svært mange som arbeider i vikarbyråer, er midlertidig ansatt, sier Flåthen.

I innleiebedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, må det lovfestes at sammenligningsgrunnlaget skal være gjennomsnittet av lønnen for den aktuelle stillingskategori inn i innleiebedriften, krever LO.

LO mener også at Arbeidstilsynet må få tilført ressurser og kompetanse til å kontrollere at likebehandlingsprinsippet følges.

Vedtaket i LO-sekretariatet er et høringssvar til Arbeidsdepartementet.

Flere forbund i LO har vært kritiske til EUs vikarbyrådirektiv. Blant annet har Transportarbeiderforbundet krevd at LO gjennomfører en politisk streik hvis regjeringen gjør direktivet til norsk lov. (©NTB)

 

Annonse
Annonse