Annonse
veiarbeid_mann_.jpg

Lokkes ikke av høye trygder

Når trygdene er høye, vil flere slutte å jobbe. Det er et hovedpremiss for den omleggingen av trygdepolitikken regjeringen nå legger opp til. En omfattende studie av arbeidsledigheten i vestlige land utfordrer imidlertid denne oppfatningen, skriver Klassekampen. Ifølge studien «Unemployment Compensation and High European Unemployment: A Reassessment with New Benefit Indicators» er det svært liten sammenheng mellom størrelsen på arbeidsledighetstrygd og antallet arbeidsledige. Folk vil rett og slett jobbe heller enn å gå ledige.

Kutt i trygdeutbetalingene har hatt liten eller ingen effekt på arbeidsledigheten i OECD-landene de siste tiårene, påpeker forskerne bak studien, David R. Howell og Miriam Rehm.

«Man har tidligere gjennomgått systemer for arbeidsledighetstrygd for å finne måter å redusere godene ved arbeidsledighet, uten å vurdere de positive virkningene av sjenerøse ytelser, som omfatter høyere levestandard og bedret sysselsetting på lang sikt», fastslår forfatterne.

Annonse
Annonse