Annonse
syk_hjemme.jpg

Mistenker syke kolleger

En norsk pilotstudie ved tre videregående skoler – en med lavt sykefravær, en som har klart å minske fraværet og en der sykefraværet øker – viser at det er mistillit mot de som er borte fra jobb på skolen der sykefraværet stiger.

Benedicte Carlsen, forsker ved Uni Rokkan, omtaler overfor universitetsavisen På Høyden, funnet som en «motreaksjon på kollegers sykefravær».

Fellestrekk ved skolene med lavt sykefravær var at arbeidstagerne mente at de hadde en god lagånd og dro lasset sammen. De var lite opptatt av fravær og det var lite prat om kollegers fravær. Tilliten til ledelsen og kollegene i mellom var stor. Ved skolen der sykefraværet hadde steget kraftig, var imidlertid tilliten mellom arbeidstagerne borte.

Carlsen sier i artikkelen at arbeidstagere på skolen hvor sykefraværet var høyt ikke hadde trodde at kolleger som var borte fra jobb var syke overhodet. Sykefravær var et tema det ble snakket mye om, og lærerne mente at det stigende sykefraværet var direkte ødeleggende for arbeidsmiljøet.

Forskeren understreker at tre skoler ikke er et stort nok utvalg til å trekke noen endelige konklusjoner, men forskerne ønsker nå å utvide studien til et større antall skoler.

 

Annonse
Annonse