Annonse
team_gruppe_m__.jpg
Det er mye uenighet på norske arbeidsplasser, men du kan gjøre en innsats for å unngå personkonflikter.

Mye krangling på jobben

Dagbladet skriver at flere enn hver tredje arbeidstaker rapporterer om dårlige forhold mellom sjefer og ansatte på arbeidsplassen. Tallene kommer fra Noa, Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø- og helse.

Samtidig rapporterer én av ti at de krangler med sin leder, og nesten like mange krangler med kolleger.

Det er ulikhet som er den vanligste årsaken til kranglingen.

– Møter vi noen som er annerledes enn oss – i språkføring, holdninger og verdier – er det en potensiell mulighet for at det kan oppstå uenigheter, sier førsteamanuensis ved BI, Kjell B. Hjertø til Dagbladet.

Når uenigheten fremstår som uløselig, kan den utvikle seg til en konflikt. Konfliktene kategoriseres i to typer: følelsesmessige personkonflikter og følelsesmessige sakskonflikter.

Kjell B. Hjertø anbefaler følgende råd for å styre unna personkonflikter:

  • Husk at du selv har et ansvar.
  • Tell til ti og undertrykk det umiddelbare behovet for å reagere.
  • Dersom du havner i en konfliktlignende situasjon, unngå å bruke ordene «du» eller «deg», med mindre det knyttes til et rosende utsagn. Ikke bruk «rett» eller «galt», med mindre du må rette opp feilinformasjon eller en misforståelse.
Annonse
Annonse