Annonse
147248_1276388.jpg
Toppledere kan også miste jobben.

Når toppledere mister jobben

For en tid tilbake hadde Dagens Næringsliv en lang artikkel om toppledere som har opplevd å måtte forlate sin stilling. I den forbindelse kom Signe-Lise Narum, konsulent i Narumgruppen med følgende råd til toppledere i samme situasjon:

  1. Det er viktig både å få en god sluttavtale, samt å bli fristilt så tidlig som mulig.
  2. Kjenn deg selv, din kometanse og dine muligheter. Du må bygge din egen merkevare.
  3. Øv på å presentere deg. Du skal selge deg selv som den merkevaren du er.
  4. Bruk ditt nettverk bevisst. Men det innebærer at du må vite hva du vil og hvem du er.
  5. Du må tørre å fortelle din historie. Men den må være kort sann og stolt!
  6. Bruk den tiden du trenger. Det er dumt å forhaste seg, du trenger neppe den første jobben du får tilbud om.
  7. Kom deg opp på hesten igjen så raskt som mulig. Det er alltid viktig å ikke være for lenge ute av markedet.
  8. Skaff deg en profesjonell samtalepartner. Og fortsett denne kommunikasjonen selv etter at du har begynt i din nye stilling.
  9. Det er alltid viktig å kunne støtte seg på gode venner og familie, men samtidig kan det oppstå for mye følelser.
  10. Det vil aldri lønne seg å snakke stygt om tidligere arbeidsgiver.
Annonse
Annonse